استفاده از فناوری نانو در ساخت فیلتر اپتیکی تنظیم پذیر

دانشمندان تایوانی بر اساس پدیده‌ی تشدید پلاسمون‌های سطحی، نوعی فیلتر اپتیکی با قابلیت کاربری آسان ساخته‌اند که می‌تواند برای سازندگان سیستم‌های لیزری، سوئیچ‌های نوری و نمایشگرها قابل توجه باشد. ولتاژ این فیلتر قابل تنظیم بوده و طی یک فرایند تک‌مرحله‌ای الگودهی می‌شود. برای ساخت این فیلتر ابتدا با استفاده از روش نانومهرزنی، ساختاری متناوب متشکل از فیلم برچسب مانند فروالکتریک/ فلزی ایجاد می‌شود. در واقع این ساختار جدید جایگزین ابزارهای بلور مایع امروزی و یا فیلم‌های نازک چندلایه خواهد شد.

دانشمندان تایوانی بر اساس پدیده‌ی تشدید پلاسمون‌های سطحی، نوعی فیلتر اپتیکی
با قابلیت کاربری آسان ساخته‌اند که می‌تواند برای سازندگان سیستم‌های لیزری،
سوئیچ‌های نوری و نمایشگرها قابل توجه باشد. ولتاژ این فیلتر قابل تنظیم بوده و
طی یک فرایند تک‌مرحله‌ای الگودهی می‌شود. برای ساخت این فیلتر ابتدا با
استفاده از روش نانومهرزنی، ساختاری متناوب متشکل از فیلم برچسب مانند
فروالکتریک/ فلزی ایجاد می‌شود. در واقع این ساختار جدید جایگزین ابزارهای بلور
مایع امروزی و یا فیلم‌های نازک چندلایه خواهد شد.

با ورود نور به این فیلتر، طول موج تشدید پلاسمون‌های سطحی یک قله انتقال واضحی
از خود نشان می‌دهد. ساختار تناوبی PZT / فلز/ PZT این فیلتر به‌گونه‌ای است که
با تنظیم اندازه و علامت پتانسیل دو سر آن می‌توان طول موج تشدید پلاسمون‌های
سطحی را هم تنظیم کرد، به‌عنوان مثال با اعمال ولتاژ مثبت به دو سر بالا و
پایین الکترود، ساختار لایه‌ای آن منبسط شده، این ساختار تحت کشش قرار می‌گیرد.
این کشش دوره‌ی تناوب ابزار را کاهش داده و با معکوس شدن پلاریته لایه‌ها مجدداً
فشرده شده و دوره‌ی تناوب افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر این محققان دریافتند که ضریب شکست ماده هم تأثیر غیر قابل انکاری
در تنظیم این ابزار دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش دوره‌ی تناوب محیط پیرامونی،
دوره‌ی تناوب این فیلتر هم کاهش می‌یابد و بالعکس. در ولتاژهای پایین(تا۵ ولت)
تأثیر کاهشی غالب بوده و قله‌ی SPR(تشدید پلاسمون‌های سطحی) به سمت طول موج‌های
کوتاه‌تر می رود در حالی‌که در ولتاژهای بالاتر افزایش ضریب شکست تأثیر بیشتری
داشته، منجر به ایجاد یک جابه‌جایی قرمز می‌شود.

این محققان در ادامه‌ی کارهای تحقیقی خود به‌دنبال تولید ابزارهایی
الگودهی‌شده‌ای هستند که ساختار آنها به مراتب به هم نزدیک‌‌تر باشد. به
عقیده‌ی آنها با کاهش دوره‌ی تناوب ساختار PZT/ فلز/PZT در این ابزار، امکان
کار در محدوده امواج مرئی و در نتیجه کاربرد این فیلتر در صفحه‌ی نمایشگرها یا
چراغ‌های حالت جامد نیز فراهم می‌شود. نتیجه این تحقیقات در نشریه‌ی
Nanotechnology منتشر شده‌است.