حسگرهای نانولوله‌‌ای پپتیدی حساس به پاتوژن‌ها

نانولوله‌های پپتیدی بر اساس اتصال ویروس طراحی شده‌اند و با قرار گرفتن در میدان الکتریکی بین دو الکترود، تغییر مقاومت زیادی که ایجاد می‌کنند. این سیگنال‌های مقاومت برای هر ویروس اختصاصی بوده و تشخیص آنها را با محدودیت کمتری میسر می‌سازد.

انجام آنالیزهای آزمایشگاهی در مقیاس بسیار کوچک که قادر به سنجش خودکار،سریع و
موثر پاتوژ‌ن‌ها باشند هم در پزشکی و هم در بخش‌های امنیتی کاربرد بسیار دارند.

این حسگرها می‌توانند در تشخیص باکتری‌های E coli و سالمونلا، همچنین دیگر
پاتوژن‌های قابل استفاده در بیوتروریسم استفاده شوند.

روش‌های مرسوم تشخیص پاتوژن‌ها نیازمند کشت سلول است؛ در حالی‌که این حسگرهای
‌جدید که بر پایه‌ی نانومواد است، امیدهای بسیاری را برای بهبود و افزایش سرعت
روش‌های تشخیصی ایجاد کرده‌اند.

اخیراً یک نوع حسگر از جنس نانولوله‌های پپتیدی ساخته شده است که می‌تواند
ویروس‌ها را با کمترین میزان محدودیت تشخیص دهد. ویژگی این حسگرهای جدید
عبارتند از:

الف- نانولوله‌های پپتیدی برای همه‌ی انواع ویروس‌ها بدون محدودیت قابل ساخت
هستند؛ به‌طوری‌که ویروس‌های هدف با تمایل بسیار بالا و به‌صورت انتخابی روی
سطح این نانولوله‌ها به‌دام می‌افتند؛

ب- شکل و ابعاد این نانولوله‌های پپتیدی بر اساس اتصال ویروس طراحی شده‌اند.
چرا که آنها در میدان الکتریکی بین دو الکترود قرار می‌گیرند و مقاومت زیادی
ایجاد می‌نمایند. این سیگنال‌های مقاومت برای هر ویروس اختصاصی است و تشخیص
آنها را با محدودیت کمتری میسر می‌سازد.

این نانولوله‌های پپتیدی می‌توانند بین الکترودها قرار گیرند، ساختار به‌دست
آمده موجب می‌شود نانولوله‌های مذکور، تراشه‌هایی بسازند که از نظر حساسیت
فوق‌العاده باشند!

پروفسور ماتسویی از موسسه بیونانوتکنولوژی کالج هانتر نیویورک و گروه تحقیقاتی
وی یک تراشه‌ حساس به پاتوژن ساختند که شامل یک جفت الکترود است که فاصله‌‌شان
از یکدیگر میکرومتری است و نانولوله‌ی پپتیدی پل ارتباطی آنها به‌شمار می‌رود.
به کمک این ساختار، محققان فوق توانستند اتصال ویروس و آنتی‌‌بادی آن را در سطح
نانولوله‌ی پپتیدی از طریق تغییراتcapacitance بین الکترودها تشخیص دهند.

قبلاً اندازه‌گیری capacitance و impedance در مقیاس میکرون انجام گرفته و از
این پروب‌های‌‌نانو می‌توانند برای اولین بار در شناسایی ترکیب پلیمرها و
کنداکتورهای مشابه استفاده کرد.

سنجش capacitance (توان) در ساخت حسگرهای پاتوژنی استفاده گسترده‌ای دارد.

در واقع این نانولوله‌ها با انصال به ذرات ویروسی، تغییر capacitance ایجاد
می‌کنند که از آن در تشخیص نوع ویروس (پاتوژن) استفاده می‌شود. افزایش تعداد
نانولوله‌ها و الکترودها در یک تراشه‌ بزرگ‌تر براحتی امکان‌پذیر است و از این
طریق می‌توان تشخیص‌های پیچیده‌ی ویروس‌ها را امکان‌پذیر نمود.