فهرست جدید اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

طبق ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو، پنج آزمایشگاه جدید به‌عنوان عضو آزمایشی شبکه پذیرفته شده‌اند، عضویت سه مجموعه در شبکه قطعی شده است و چهار آزمایشگاه به دلیل کسب امتیاز پایین‌تر از حد مجاز از فهرست اعضای شبکه خارج شده اند.

 طبق ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو، پنج آزمایشگاه جدید به‌عنوان عضو آزمایشی شبکه پذیرفته شده‌اند، عضویت سه مجموعه در شبکه قطعی شده است و چهار آزمایشگاه به دلیل کسب امتیاز پایین‌تر از حد مجاز از فهرست اعضای شبکه خارج شده اند.
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آزمایشگاه‌های عضو را به صورت دوره‌ای (طبق آیین‌نامه ارزیابی شبکه) ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. حمایت‌های شبکه از آزمایشگاه‌های عضو نیز، طبق دستورالعمل حمایتی شبکه (که به صورت سالانه تصویب می‌شود) و براساس امتیاز و رتبه هر آزمایشگاه در ارزیابی، انجام می‌گیرد.
طبق آیین‌نامه فعالیت آزمایشگاه‌های عضو در شبکه، عضویت آزمایشگاهی در سه دوره متوالی ارزیابی شبکه، از مجموع ۱۰۰ امتیاز، امتیاز زیر ۲۰ را کسب نماید، ملغی اعلام می‌شود و اطلاعات آن آزمایشگاه، با عنوان آزمایشگاه غیر عضو در پایگاه اطلاع رسانی شبکه منتشر می‌گردد.
بر همین اساس، در سال ۱۳۸۷، با توجه به نتایج سه دوره ارزیابی انجام شده قبلی، عضویت چهار آزمایشگاه لغو شده است.
در این دوره، پنج آزمایشگاه جدید نیز به‌عنوان عضو آزمایشی شبکه پذیرفته شده‌اند که عبارتند از:
۱- آزمایشگاه‌های شرکت مهارفن ابزار
۲- آزمایشگاه‌های مرجع پژوهشگاه نیرو
۳- پژوهشکده توسعه فناوری جهاد دانشگاهی
۴- آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشکده فنی دانشگاه تهران

عضویت سه مجموعه نیز در شبکه قطعی شده است که عبارتند از:
۱- پژوهشکده صنایع رنگ
۲- مرکز ابررایانه فناوری نانو محاسباتی
۳- آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی پردیس علوم دانشگاه تهران

آزمایشگاه‌هایی که در زمینه فناوری نانو فعالیت می‌کنند و یا دارای تجهیزات مرتبط با فناوری نانو هستند، با ارائه درخواست، متقاضی عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می‌شوند. پس از بررسی درخواست و انجام بازدیدهای لازم، درصورتی که آزمایشگاه، شرایط اولیه عضویت را داشته‌باشد، به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته و در یک دوره شش ماهه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در پایان این دوره، درصورت کسب امتیاز لازم، به عنوان عضو قطعی شبکه پذیرفته خواهدشد.