خصوصیات سیال در مقیاس نانو/ مزو: یک عملیات عددی

عنوان: Fluid Properties at Nano/Meso Scale: A Numerical Treatment
نویسنده (گان) : Peter Dyson, Rajesh Ransing, Rhondri Williams, Paul H Williams
شماره شابک: X047075124
تعداد صفحات: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Wiley
قیمت: ۱۳۰ دلار

عنوان: Fluid Properties at Nano/Meso Scale: A Numerical Treatment
نویسنده (گان) : Peter Dyson, Rajesh Ransing, Rhondri Williams, Paul H Williams

شماره شابک:۰۴۷۰۷۵۱۲۴X

تعداد صفحات: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: Wiley
قیمت: ۱۳۰ دلار
 

این کتاب راهکارهای شبیه‌سازی برای محاسبات
عددی دقیق خصوصیات سیال در مقیاس نانو/ مزو را مورد توجه قرار داده و بر مبنای
تحقیقات متمادی نویسندگان آن در پنج سال اخیر است. نویسندگان این کتاب، کتابی
ارائه کرده‌اند که در رابطه با جنبه‌های مقیاس مزو بوده و تکنیک‌های شبیه‌سازی
مقیاس ماکرو و نانو را در یک قالب ساده، راحت و قابل فهم ارائه شده است.
در این کتاب
پیشرفت‌های بین المللی صورت گرفته در زمینه خصوصیات سیال در مقیاس نانو / مزو
ارائه شده است.
مباحث جدید و مهمی ارائه می‌شود که برای کسانی که در جنبه‌های مهندسی مقیاس‌های
کوچک کار می‌کنند، ضروری است.
روش‌های شبیه‌سازی جدید و خلاقانه به علاوه جزئیات بررسی‌های موجود در روش‌های
عددی ارائه شده است.
فهرست مطالب
۱- طبیعت سیلان سیال؛
۲- فیزیک سیال در مقیاس‌های مزو؛
۳- مدل مقیاس مزو بر مبنای اصول اولیه؛
۴- بهبود مدل مقیاس مزو؛
۵- مدل نمودن رژیم‌های سیال در مقیاس‌های نانو/ مزو؛
۶- کارایی مدل مقیاس مزو ارائه شده؛
۷- جنبه‌های آزمایشگاهی خصوصیات سیال در مقیاس نانو/ مزو؛
۸- پیشرفت‌های آینده.