پیشرفت چشمگیر در تولید نانوزئولیت ها

یک تیم تحقیقاتی به رهبری تیان ژیجیان از مؤسسه‌ی شیمی فیزیک فیزیک دالیان وابسته به آکادمی ملی علوم چین (CAS) به پیشرفت قابل توجهی در سنتز نانوزئولیت‌ها دست سافته‌اند. نانوزئولیت‌ها اعضای آلومینوسیلیکاتی از خانواده‌ی جامدهای نانوحفره‌ای موسوم به نانوغربال‌های مولکولی هستند.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری تیان ژیجیان از مؤسسه‌ی شیمی فیزیک فیزیک دالیان وابسته
به آکادمی ملی علوم چین (CAS) به پیشرفت قابل توجهی در سنتز نانوزئولیت‌ها دست
سافته‌اند. نانوزئولیت‌ها اعضای آلومینوسیلیکاتی از خانواده‌ی جامدهای نانوحفره‌ای
موسوم به نانوغربال‌های مولکولی هستند.

زئولیت‌ها به طور گسترده به عنوان بسترهای تبادل یونی در تصفیه‌ی آب خانگی یا صنعتی،
شیرین‌سازی و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مطالعات شیمیایی نیز
از زئولیت‌ها به عنوان تله‌هایی برای به دام انداختن مولکول‌هایی با ابعاد خاص
استفاده می‌شود. همچنین از این ساختارها برای جداسازی دقیق گازهایی همچون بخار آب،
دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد از گاز طبیعی استفاده می‌گردد. از دیگر گازهایی که
با غربال مولکولی از هم جدا می‌شوند می‌توان به نیتروژن، اکسیژن، فرئون و فرمالدهید
اشاره نمود.

محققان مرکز مذکور اخیراً موفق شده‌اند منیزیم را با یک روش یونی حرارتی، وارد
ساختار زئولیت آلومینافسفات کنند و نوع جدیدی از زئولیت بلوری موسوم به MAPO-11 به
دست آورند.
 

علاوه‌بر این، با نشاندن پلاتین بر روی این غربال مولکولی جدید، کاتالیزوری به دست
می‌آید که خواص جالبی در فرایند ایزومره شدن هیدروکربن‌ها دارد و آینده تجاری روشنی
برای آن پیش بینی می‌شود.

نتایج این پژوهش در مجله‌ی Chemistry-A European منتشر شده است.