برگزاری مراسم عزاداری و توسل به سالار شهیدان و حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مراسم عزاداری و توسل به سالار شهیدان حضرت ابوالفضل العباس (ع) روز شنبه ۱۲ بهمن سال جاری در دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برگزار می‌گردد.

مراسم عزاداری و توسل به سالار شهیدان و حضرت ابوالفضل العباس (ع) روز شنبه ۱۲ بهمن سال جاری در دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو برگزار می‌گردد.

زمان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ روز شنبه ۱۲ بهمن ماه

مکان: نماز خانه ساختمان شماره ۲ دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری