لزوم تدوین مقررات در زمینه افزودنی‌های غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو

کارشناسان سیاست‌گذاری فناوری‌نانو اظهار می‌کند که افزودنی‌های مواد غذایی حاوی مواد نانومقیاس، باید از نظر ایمنی بررسی شوند تا اطمینان حاصل کرد که استفاده از آنها در مواد غذایی دارای ریسک‌های ناخواسته نیست.

کارشناسان سیاست‌گذاری فناوری‌نانو اظهار می‌کند که افزودنی‌های مواد غذایی
حاوی مواد نانومقیاس، باید از نظر ایمنی بررسی شوند تا اطمینان حاصل کرد که
استفاده از آنها در مواد غذایی دارای ریسک‌های ناخواسته نیست. به اعتقاد
کارشناسان بررسی ایمنی نانومواد از مهم‌ترین چالش‌های قانونی اوباما در حوزه
فناوری‌نانو خواهد بود. همچنین این امر ممکن است باعث تغییر ساختار اداره غذا و
دارو (FDA) شده یا احتمالا دولت در این راستا سازمان ایمنی غذای مستقلی تشکیل
دهد.

کارشناسان سیاست‌گذاری در پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN)، خاطرنشان می‌کنند
که FDA باید افزودنی‌های غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو را لیست کرده و ایمنی آنها
را بررسی کند. این اقدام FDA منجر به افزایش اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی در فناوری‌های جدید می‌شود.

شرکت‌هایی که از مواد نانومقیاس استفاده می‌کنند اظهار می‌کنند که از این مواد
می‌توان برای بهبود طعم، کیفیت و ایمنی مواد غذایی استفاده کرد.

ناکامی FDA در ارائه رهنمودهای مناسب در زمینه افزودنی‌های مواد غذایی، باعث
می‌شود که تولیدکنندگان این حوزه، به قضاوت‌های خود اتکا کرده و بدون وجود
مقررات شفاف FDA، محصولات خود را وارد بازار کنند و از نانوموادی که دارای
ویژگی‌های خاصی هستند در محصولات خود استفاده کنند.

رهنمودهای شفاف FDA در زمینه افزودنی‌های غذایی نانومقیاس، به همراه ارزیابی
ایمنی آنها قبل از ورود آنها به بازار، بستر مناسب برای توسعه صنعتی کاربردهای
جدید مبتنی بر مواد نانومقیاس را فراهم می‌کند.

کنگره آمریکا با ایجاد مفهوم GRAS (بطور کلی ایمن شناخته شده‌اند)، در زمینه
ایجاد سیستم نظارتی، منعطف عمل کرده و از ارزیابی افزودنی‌هایی که از نظر
کارشناسان کاملا ایمن بوده‌اند، قبل ورود آنها به بازار، اجتناب کرده است.

FDA و صنعت از این قانون در طی سالیان گذشته استفاده کرده تا از از فرایند
ارزیابی افزونی‌های غذایی که ایمنی آنها توسط کارسناسان تایید شده است، معاف
شوند.