پروژه ویژه اروپا برای کمک به توسعه پایدار فناوری‌نانو

محققانی از کشورهای سوئد، فنلاند، آلمان، انگلیس، سوییس و ایالات متحده آمریکا ۵۰۰/۳۵۸/۳ میلیون یورو از کمیسیون اروپا برای مطالعه اثرات مضر نانومواد مهندسی شده بر دستگاه ایمنی بدن در چارچوب پروژه NANOMMUNE دریافت می‌کنند.

محققانی از کشورهای سوئد، فنلاند، آلمان، انگلیس، سوییس و ایالات متحده آمریکا
۵۰۰/۳۵۸/۳ میلیون یورو از کمیسیون اروپا برای مطالعه اثرات مضر نانومواد مهندسی
شده بر دستگاه ایمنی بدن در چارچوب پروژه NANOMMUNE دریافت می‌کنند. این پروژه
به رهبری دکتر بنت فادیل و در موسسه پزشکی زیست‌محیطی انگلیس در مدت سه سال
اجرا خواهد شد.

این شبکه بین‌رشته‌ای شامل متخصصان علوم مواد، زیست‌شناسی سلولی، سم‌شناسی،
زیست‌شناسی سیستمی و ارزیابی ریسک است.

نانومواد مهندسی شده فرصت‌های بسیار زیادی در صنعت، محصولات مصرفی روزانه،
پزشکی، الکترونیک و بسیاری از زمینه‌های دیگر خلق می‌کند. هرچند شکاف دانش قابل
توجهی در رابطه با اثرات مضر بالقوه نانومواد مهندسی شده بر سلامت انسان و محیط
زیست وجود دارد. پیمان NANOMMUNE به دنبال پر کردن این شکاف دانش از طریق
ارزیابی جامع نانومواد مهندسی شده با توجه ویژه به اثرات آن بر سیستم دفاعی بدن
است.

از طریق این رویکرد جامع، که ترکیبی از رشته‌های مختلف است، کمسیون اروپا قصد
دارد تا پتانسیل سمی نانومواد مهندسی شده و موجود را بر کارکردهای اصلی سیستم
دفاعی بدن بررسی و پیش‌بینی نماید.

تعیین مشخصات شیمیایی – فیزیکی مشروح نانومواد مهندسی شده نیز بخش جامعی از این
پروژه است.

به طور کلی پروژه NANOMMUNE منجر به ارتقای درک اثرات ممکن نانومواد مهندسی شده
می‌شود و به رشد پایدار و مستمر فناوری‌نانو کمک خواهد کرد.

این پروژه در اول سپتامبر سال ۲۰۰۸ آغاز شده و طی سه سال آینده اجرا خواهد شد.
پروژه مذکور توسط کمیسیون اروپا و در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و
فناوری (FP7) از طریق طرح پروژه‌های مشترک در حوزه علوم نانو، فناوری‌نانو،
مواد و فناوری‌های تولید جدید تامین مالی می‌شود.