سخنرانی پروفسور برت آنتو نی نیلان در دانشگاه اصفهان

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی با همکاری دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه اصفهان، جلسه سخنرانی با حضور پروفسور Brett Anthony Neilan، برگزیده جشنواره بین‌المللی خوارزمی را در دانشگاه اصفهان برگزار می‌کند.

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی با همکاری دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
دانشگاه اصفهان، جلسه سخنرانی با حضور پروفسور Brett Anthony Neilan، برگزیده
جشنواره بین‌المللی خوارزمی را در دانشگاه اصفهان برگزار می‌کند.

این سخنرانی با موضوع The genetics of natural product biosynthesis: Lessons
from toxic cyanobacteria، روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۸۷، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در
محل تالار شهید آوینی دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، پروفسور آنتونی نیلان،
استاد دانشگاه New South Wales استرالیا است و بیش از ۱۳۸ مقاله معتبر علمی
پژوهشی منتشرکرده‌است.