کاربردهای جدید نانوسیم‌ها

به‌‌منظور رشد قابل انعطاف‌ تارهای تک بلوری در نانوسیم‌ها گروهی از محققان در بوستون یک روش شیمیایی ساده را گسترش داده‌‌اند. محققان برای این کار، از روش لایه نشانی شیمیایی بخار برای واکنش دادن TiCl4 با SiH4 در فضای هیدروژن استفاده کردند و یک ساختار تک بلوری از نانوسیم‌های TiSi2 را ایجاد کردند.

 به‌‌منظور رشد قابل انعطاف‌ تارهای تک بلوری در نانوسیم‌ها گروهی از
محققان در بوستون یک روش شیمیایی ساده را گسترش داده‌‌اند. محققان برای این کار،
از روش لایه نشانی شیمیایی بخار برای واکنش دادن TiCl4 با SiH4 در فضای هیدروژن
استفاده کردند و یک ساختار تک بلوری از نانوسیم‌های TiSi2 را ایجاد کردند.
تارهای ساده دوبعدی از TiSi2 که محققان آن را نانوشبکه‌ نامیده‌اند، بسیار نازک
هستند و هنوز به‌صورت ساختار پیچیده با پهنای چند میکرونی به‌دست می‌آیند. هدف
این کار افزایش ناحیه‌ی سطحی و حفظ ساختاری بی‌عیب از مواد بدون از دست دادن
ناحیه‌ی سطحی بوده است.

نانوشبکه‌ها به‌صورت آنی و بدون احتیاج به یک کاتالیزور شکل می‌گیرند، ولی
ایجاد ساختارهای یک و سه‌بعدی و یا ساختارهای مشابه دوبعدی نانوسیم بسیار مشکل‌تر
است. این ساختار شبکه‌مانندی که نانوکمربندهایی با پهنای ۲۵ نانومتر و ضخامت ۱۵
نانومتر از تک‌بلورهایی که با زاویه ۹۰ به هم متصل شده‌اند، را در بردارد،
بسیار پایدار هستند.

آنها همچنین سانایی بالایی دارند که باعث می‌شود آنها در کاربردهای بسیاری از
نانوالکتریک قابل استفاده باشند؛ جالب‌تر اینکه اخیراً گزارش شده است که TiSi4
از طریق جذب نور مرئی باعث تجزیه‌ی نوری H2O به H2 و O2 می‌شود. بنابراین
نانوشبکه‌های TiSi2 در کاربردهای بسیاری برای دستیابی به انرژی نیز مورد توجه
هستند. مثلاً می‌توان تولید H2 از انرژی خورشیدی را بیان کرد. این خصوصیات،
آنها را به‌صورت سودمندی در پیکره و اساس ساخت و کاربردهایی در انرژی و دیگر
کاربردهای مرتبط با آن تبدیل می‌کند.