انتشار گزارش مسائل ایمنی فناوری‌نانو

کمیته محیط زیست سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در چارچوب یک گزارش ۹۶ صفحه‌ای، آخرین تحقیقات پیرامون مسائل زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی (EH&S) فناوری‌نانو را در کشورهای عضو OECD ارائه کرده است.

کمیته محیط زیست سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) مجموعه پاسخ‌های نمایندگان شرکت کننده در چهارمین نشست کارگروه نانومواد تولیدی را که در مقر OECD در شهر پاریس و در روزهای ۱۱ تا ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸ برگزار شد، در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ منتشر کرده است.

این گزارش ۹۶ صفحه‌ای آخرین تحقیقات پیرامون مسائل زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی (EH&S) فناوری‌نانو را در کشورهای عضو OECD ارائه کرده است.

بخش یک این سند حاوی اطلاعاتی است که توسط نمایندگان اعضای OECD در زمینه توسعه‌های اخیر در ایمنی نانومواد تولیدی در کشورها یا سازمان‌های آنها ارائه شده است. همچنین در بخش ۲، فعالیت‌های اخیر سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی استانداردها (ISO) و فروم بین دولتی ایمنی شیمیایی (IFCS) در زمینه فناوری‌نانو و نانومواد، اطلاعات مناسبی ارائه شده است. در بخش ۳ این گزارش نیز نتیجه‌گیری دبیرخانه OECD در این زمینه ارائه شده است.

این سند با مسوولیت کمیته شیمیایی این سازمان منتشر شده است. هدف از انتشار این سند ارائه تصویری از اطلاعات و فعالیت‌های مربوط به نانومواد تولیدی و سایر فعالیت‌های مربوط به فناوری‌نانو در سطح ملی و بین‌المللی است.