استقبال از غرفه ستاد فناوری نانو در نمایشگاه اقتدار علمی اقتدار ملی

غرفه ستاد فناوری نانو در نمایشگاه جانبی کنگره سراسری اقتدار علمی اقتدار ملی، مورد استقبال شدید متخصصان و شرکت‌کنندگان در این کنگره قرار گرفت.
کنگره اقتدار علمی اقتدار ملی روز ۱۶ بهمن ماه با حضور ریاست محترم جمهور، تعددی از وزراء و جمع کثیری از متخصصان و اندیشمندان رشته‌های مختلف علمی و فرهنگی در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

New Page 1

غرفه ستاد فناوری نانو در نمایشگاه جانبی کنگره سراسری اقتدار علمی اقتدار ملی، مورد استقبال شدید متخصصان و شرکت‌کنندگان در این کنگره قرار گرفت.

 کنگره اقتدار علمی اقتدار ملی روز ۱۶ بهمن ماه با حضور ریاست محترم جمهور، تعددی از وزراء و جمع کثیری از متخصصان و اندیشمندان رشته‌های مختلف علمی و فرهنگی در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

 برخی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را در نمایشگاهی در کنار این کنگره به نمایش گذاشتند.

 ستاد فناوری نانو نیز در این نمایشگاه حضور داشت و نتایج فعالیت‌های چندساله خود را در زمینه‌هایی همچون تنظیم و اجرای سند راهبردی توسعه فناوری نانو، سوق دادن پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نانو، شبکه سازی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌ها و ترویج و آموزش نانو برای مخاطبان ارائه نمود.

 غرفه ستاد با استقبال فراتر از انتظار روبرو شد و بسیاری از کسانی که از نمایشگاه بازدید کردند، حداقل برای چند لحظه به بحث و تبادل نظر با کارشناسان ستاد پرداختند.  تعدادی از مدیران پژوهشی حوزه‌های مختلف نیز ابراز تمایل نمودند که در تعامل با ستاد، از راهکارهای این مرکز برای هدایت و مدیریت پژوهش در حوزه کاری خود بهره ببرند.