شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس فناوری‌نانو استخدام می‌نماید

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای مفاد بند الف ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه‌ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به جذب کارشناس فناوری‌نانو در تهران، نموده‌است.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای مفاد بند
الف ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه‌ مورخ
۱۸/۱/۱۳۸۱مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبات شورای عالی کارشناسان رسمی
دادگستری اقدام به جذب کارشناس فناوری‌نانو در تهران، نموده‌است.
شایان ذکر است؛ افرادی‌که در مقطع دکتری در رشته‌های؛ فناوری‌نانو،
زیست‌فناوری با گرایش نانو، داروسازی با گرایش نانو، مواد با گرایش نانو
(فوق لیسانس یا دکتری) تحصیلات خود را به اتمام رسانده‌اند، می‌توانند در
این آزمون ثبت‌نام نمایند.
تاریخ ثبت‌نام از روز شـنبه ۱۴/۱۰/۸۷ شــروع و در روز چهارشـنبه ۳۰/۱۱/۸۷
خاتمه می‌یابد و زمان برگزاری آزمون نیز روز شنبه ۲۴/۱۲/۸۷ در روزنامه
اطلاعات و سایت شورای عالی اعلام و زمان و مکان برگزاری آزمون همراه با
کارت ورود به جلسه با پست پیشتاز به آدرس پستی متقاضی ارسال خواهد شد.
داوطلبین باید برای شرکت در آزمون، مدارک زیر را به نشانی تهران، خیابان
شهید دستگردی شرقی، بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان شـهید
فریدافشـار، شماره ۲۱۳، کدپستی:‌ ۱۹۱۹۸۱۶۳۱۱و ۱۹۳۹۵۰۶۷۶۳ ارسال نمایند.

 1.  فرم تقاضــانامه ‌تکمیل شده ثبت‌نام.

 2.  چهار قطعه عکس به ابعاد ۴×۳ که در سال جاری
  گرفته‌شده‌است.

 3.  فتوکپی دانشنامه لیسانس یا بالاتر یا گواهی
  موقت عکسدار فراغت از تحصیل.

 4.  تصویر شناسنامه.

 5.  تصویر هر دو روی کارت ملی.

 6.  اصل‌ و کپی ‌فیش‌ پرداخت‌ مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ریال
  (چهل و پنج هزار تومان) به حساب سیبا به شماره ‌۰۱۰۲۹۳۱۸۳۳۰۰۰ بنام
  ‌شورای‌عالی ‌کارشناسان ‌رسمی‌ دادگستری ‌نزد‌ بانک‌ ملی ‌ایران ‌شعبه
  ‌کانون ‌کارشناسان رسمی ‌دادگستری‌ کد شماره ۲۷۰٫

کلیه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی

www.scioe.org
، از اخبار و اطلاعات مربوط به آزمون، مطلع و در صورت
تمایل با عضویت در آن، خبرنامه مربوط به آزمون را دریافت نمایند.