تولید نانوابزارها با استفاده از سیالات

محققان سوئدی نشان داده‌اند که می‌توان نانوالگوهای کاملاً کارکردی و با دانسیته بالا را در مواد الکترونیکی آلی ایجاد کرد. این یافته جدید مشکل نانوالگودهی سطوح بزرگ را حل می‌کند.

محققان سوئدی نشان داده‌اند که می‌توان نانوالگوهای
کاملاً کارکردی و با دانسیته بالا را در مواد الکترونیکی آلی ایجاد کرد.
این یافته جدید مشکل نانوالگودهی سطوح بزرگ را حل می‌کند.

تولید قطعات الکترونیکی انعطاف‌پذیر آلی، نیاز به
فراوری و الگودهی مواد الکتروفعال از حلال‌ها دارد. با وجودی که چاپ و
جوهرافشانی، معمول‌ترین روش‌های این کار هستند، اما با استفاده از این
روش‌ها ساختارهایی تولید می‌شوند که در مقیاس میکرو و بالاتر بوده و در
نتیجه امکان ساخت نانوابزارها با این روش‌ها وجود ندارد.

حال مهیار حامدی و همکارانش از دانشگاه لینکوپینگ با استفاده از روش جدیدی
که مبتنی بر استفاده از یک نانوبستر الاستومری بزرگ است، بر این مشکل فائق
آمده‌اند. این محققان الاستومر را در تماس با یک بستر پرشده با محلولی از
یک پلیمر رسانا (PEDOT-S) قرار داده و پس از خشک شدن محلول، الاستومر را
حذف کردند. این روش در نهایت منجر به تولید ساختارهای کوچک‌تر از ۱۰۰
نانومتر به صورت منظم و در مقیاس وسیع می‌شود.

حامدی می‌گوید: «جالب این است که پلیمر PEDOT-S حتی زمانی که الگوهای تولید
شده کوچک‌تر از مقیاس میکرون هستند، رسانایی الکتریکی خود را حفظ می‌کند.
این امر در مورد سایر پلیمرهای رسانا تاکنون سابقه نداشته است».

این گروه پژوهشی همچنین نشان داده‌اند که می‌توان با استفاده از این روش،
ساختارهای اتصال‌یافته‌ای همچون میکرو/نانوخطوط و نانوترانزیستورها را
تولید کرد.

حامدی می‌گوید در نهایت باید این امکان به وجود بیاید تا میله‌های متقاطع
با دانسیته بالا را با پلیمرهای رسانا ایجاد کرده و از آنها در کاربردهایی
همچون حافظه‌ها و حسگرهای زیستی بهره برد.

این دانشمندان در حال برنامه‌ریزی برای تولید ساختارهای کوچک‌تر و بررسی
تشکیل میله‌های متقاطع هستند.