مرور سالیانه‌ی تحقیقات نانو- جلد دوم

عنوان: Annual Review Of Nano Research – Vol. 2
نویسنده(گان) : Guozhong Cao, C. Jeffrey Brinker
شماره‌ی شابک: ۹۸۱۲۷۹۰۲۲۵
تعداد صفحات: ۶۵۳
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: World Scientific Publishing Company
قیمت: ۱۸۹دلار

عنوان: Annual Review Of Nano Research – Vol. 2
نویسنده(گان) : Guozhong Cao, C. Jeffrey Brinker
شماره‌ی شابک: ۹۸۱۲۷۹۰۲۲۵
تعداد صفحات: ۶۵۳
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
انتشارات: World Scientific Publishing Company
قیمت: ۱۸۹دلار

جلد دوم مرور سالیانه‌ی تحقیقات نانو، اساساً بر روی نانوساخت، نانومواد،
نانوساختارها و کاربرد نانومواد در انرژی تمرکز نموده‌است. تمام فصول مروری این
کتاب با همکاری دانشمندان برجسته، نوشته شده و جدیدترین پیشرفت‌های صورت‌گرفته
در یک‌سری موضوعات انتخابی را به خواننده ارائه می‌کند. این کتاب مروری، اساساً
دو هدف عمده را دنبال می‌کند:
• ارائه مقدمه‌ای عالی برای دانشمندانی که در زمینه‌های مختلف، ‌متخصص بوده و
علاقه‌مند به تحقیق در زمینه فناوری نانو هستند؛
• ارائه‌ی مرجعی سریع برای متخصصان فعال در زمینه‌ی فناوری نانو و علوم نانو.
فهرست مطالب
• خصوصیات نوری و دینامیکی نانوساختارهای نیمه‌هادی ناآلاییده و آلاییده‌شده؛

• بررسی رفتار نورتابی شیمیایی و نورتابی الکتروشیمیایی نانوساختارها؛
• اکسایتون‌ها در سیستم‌های نانومقیاس: مبانی و کاربردها؛

• اسمبل کردن نانوبلور سیلیکونی: فعال‌سازهای Spin-Flip جامع؛
• نانوسیم‌ها با قالب DNA: زمینه، ساخت، خصوصیات و کاربردها؛
• سنتز بر پایه‌ی محلول نانومواد یک‌بعدی جهت‌دار؛
• اسمبل کردن یک‌بعدی و دوبعدی نانوذرات: ساز و کار تشکیل و کارکرد؛
• سنتز پلیمرهای متخلخل با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی؛
• مواد کربنی و اکسیدهای متخلخل با حفرات ماکرو- مزو: به‌سوی کاتالیست‌های
موثرتر و جدید؛
• کاربردهای زیست‌محیطی فناوری نانو؛

• نانوساختارهای یونی و اکسیدهای رسانا؛
• مواد کاتدی نانوساختار برای توسعه‌ی باتری‌های لیتیومی؛
• مواد نانوساختار برای سلول‌های خورشیدی.