سم‌شناسی نانوذرات در سلول‌های کلیوی

مقاله‌ای در آخرین شماره مجله «Particle and Fibre Toxicology» به چاپ رسیده است که به طور مشروح مطالعات اخیر در زمینه ارزیابی سم‌شناسی نانوذرات در سلول‌های کلیوی را با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی بررسی کرده است.

New Page 1

مقاله‌ای در آخرین شماره مجله « Particle and Fibre Toxicology» به چاپ رسیده است که به طور مشروح مطالعات اخیر در زمینه ارزیابی سم‌شناسی نانوذرات در سلول‌های کلیوی را با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی بررسی کرده است.

این مقاله با عنوان «اثرات آزمایشگاهی نانوذرات بر سلول‌های کلیوی»، خاطرنشان می‌کند که سم‌شناسی فناوری‌نانو در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. محققان اظهار می‌کنند که این مقاله شامل گام‌های اولیه برای تعیین اثرات آزمایشگاهی نانوذرات TiO2 و کربن سیاه  تولید شده در سلول‌های کلیوی است.

این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کند که سمیت نانوذرات مختلف با هم متفاوت است و برای جمع‌آوری اطلاعات مناسب در زمینه سم شناسی نانوذرات، باید مطالعات بیشتری انجام شود.