ایمن بودن استفاده از نانوذرات در بطری‌های پلاستیکی

به گفته گروهی از دانشمندان سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA)، استفاده ویژه از نانوذرات تیتانیوم نیترات (TiN) در مواد مورد استفاده برای ساخت بطری‌های نوشیدنی‌های پلاستیکی، باعث ایجاد مسمومیت نمی‌شوند.

به گفته گروهی از دانشمندان سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA)، استفاده ویژه از نانوذرات تیتانیوم نیترات (TiN) در مواد مورد استفاده برای ساخت بطری‌های نوشیدنی‌های پلاستیکی، باعث ایجاد مسمومیت نمی‌شوند.

پانل EFSA موادی را که با موادغذایی تماس دارند، مانند آنزیم‌ها، اسانس‌ها و فرایند‌ها را در چارچوب ارزیابی ایمنی نانومواد خاص بررسی کرده و تلاش می‌کند نیازهای کمیسیون اروپا را در این زمینه برآورده کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از ارزیابی‌های مختلف، این پانل نتیجه‌گیری می‌کند که استفاده از این نانوذرات در بطری‌های پلاستیکی مساله خاصی ایجاد نمی‌کند و آنها در مواد غذایی منتشر نمی‌شوند.

EFSA خاطرنشان می‌کند که ارزیابی نانوذرات TiN از طریق رویکرد مورد به مورد انجام می شود. EFSA به دنبال این نکته بود که آیا روش‌های ارزیابی ریسک موجود برای این فناوری نوظهور نیز قابل استفاده است. EFSA بر نانوذرات مهندسی شده که به عنوان افزودنی به مواد غذایی اضافه می‌شوند، تمرکز کرد.

سرانجام در اول دسامبر ۲۰۰۸ EFSA نتیجه‌گیری کرد که روش‌های ارزیابی ریسک موجود می‌توانند در این فرایند استفاده شوند. هرچند که در این زمینه نیز عدم اطمینان‌های زیادی وجود دارد.