دوره‌ی آموزشی کالیبراسیون عمومی تجهیزات آزمایشگاهی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دوره‌ی آموزشی کالیبراسیون عمومی تجهیزات آزمایشگاهی را روزهای سه‌شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۸۷، برگزار می‌کند.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دوره‌ی آموزشی کالیبراسیون عمومی تجهیزات
آزمایشگاهی را روزهای سه‌شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۸۷، برگزار می‌کند.

این دوره‌ی آموزشی، در راستای آشنایی تکنیسین‌ها و متخصصان آزمایشگاه‌ها با
کمیت‌ها و استانداردهای اندازه‌گیری و همچنین دستگاه‌های اندازه‌گیری برگزارمی‌شود.

همچنین در این دوره، به‌صورت تخصصی، الزامات استاندارد ISO9000(مدیریت کیفیت)
درباره‌ی شرایط محیطی کالیبراسیون، مراقبت از تجهیزات اندازه‌گیری و تضمین
کیفیت آنها براساس الزامات استاندارد ISO10012 و الزامات استاندارد
ISO/IEC17025 در رابطه با صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون، مورد بحث و
بررسی قرارخواهندگرفت.

مدرس این دوره آقای مهندس محمد عباسی است که علاوه‌بر موارد فوق، در رابطه با
مزایای راه‌اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نیز صحبت خواهدکرد.

وی، در بخش پایانی این دوره، روش‌های کالیبراسیون چند دستگاه که در بیشتر
آزمایشگاه‌ها، مورد استفاده قرارمی‌گیرند(ازجمله ترازو، آون، میکرومتر و …)
را، براساس استانداردهای مربوطه، آموزش خواهدداد.

این دوره‌ی آموزشی، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰، در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران برگزارمی‌شود.