همایش نانومواد و نانوتکنولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ همایش نانومواد و نانوتکنولوژی را برگزار می کند.

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ همایش نانومواد و نانوتکنولوژی را برگزار می کند.

به گزارش دبیرخانه همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی، این رویداد در روزهای  ۷ و ۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار میگردد.

دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و رئیس همایش، هدف از برگزاری این رویداد را برداشتن گام‌های موثر در زمینه رشد و توسعه این فناوری دانست و افزود: محورهای این همایش دو روزه در زمینه‌‌های نانومواد شامل نانولوله‌های کربنی، نانوساختارها، نانوکامپوزیت‌ها، نانوذرات، نانوکاتالیست‌ها، نانوپوشش‌ها، نانوالیاف و نانوسیم‌ها و همچنین در ارتباط با نانومکانیک شامل اندازه‌گیری نانو، نانوتکنولوژی و انرژی، نانوشیمی، نانوفیزیک، نانوبیوتکنولوژی و نانوپزشکی است.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش تا تاریخ ۱۵ اسفندماه سال ۸۷ بود که با درخواست محققان و پژوهشگران و موافقت دبیر علمی تا تاریخ ۲۶ اسفند ماه تمدید گردید.

ارسال مقالات تنها از طریق وب‌سایت همایش به آدرس www.nayrc.ir ممکن است.