ذرات طلا می‌توانند چیزی بیش از یک درخشش را منتقل کنند

محققان MIT به کمک ذرات طلا و نور مادون قرمز، نوعی سیستم انتقال دارو را ابداع کردند که انتقال چندین دارو را به‌صورت کنترل‌شده‌ای امکان‌پذیر می‌سازد.

محققان MIT به کمک ذرات طلا و نور مادون قرمز، نوعی سیستم انتقال دارو را ابداع
کردند که انتقال چندین دارو را به‌صورت کنترل‌شده‌ای امکان‌پذیر می‌سازد.

به نظر این محققان، در مواردی که برای درمان بیماری‌ها، از چندین دارو استفاده
می‌شود، چنین سیستمی می‌تواند کارایی زیادی داشته باشد.

به نظر نویسنده‌ی این مقاله در مجله‌یACS Nano : «در بیماری‌های زیادی به‌ویژه
سرطان و ایدز، شما با استفاده از چند دارو، اثرات سینرژیک را خواهید دید.»

ابزار انتقالی که هم‌اکنون استفاده می‌شوند، می‌تواند دو دارو را در بافت مورد
نظر آزاد نماید، ولی زمان آزادسازی این داروها به نوع ابزار بستگی دارد. این
عمل از بیرون بدن قابل کنترل نیست؛ اما این سیستم جدید قابلیت کنترل از خارج
بدن را داشته، از نظر تئوری می‌تواند بیش از سه تا چهار دارو را منتقل نماید.

از مزایای این فناوری جدید این است که نانوذرات طلا با قرار گرفتن در معرض نور
مادون قرمز ذوب شده، در نتیجه بارهای سطحی خود را که همان داروها هستند، رها
می‌کنند.

به گفته‌ی Andy Wijaya نانوذرات با اشکال مختلفی که دارند می‌توانند به طول
موج‌های مختلف پاسخ دهند، پس تنها با کنترل طول موج مادون قرمز می‌توان زمان
آزادسازی را برای هر دارو کنترل کرد.

این گروه، دو نوع مختلف از نانوذرات را به نام «نانوکپسول» و «نانو bone » ذوب
کردند؛Nano bone در طول موج ۱۱۰۰ نانومتر و نانوکپسول ها در طول موج ۸۰۰
نانومتر ذوب می‌شوند.

در تحقیقACS Nano ، انتقال “DNA” با این روش بررسی شد. هر نانوذره می‌تواند صدها
رشته “DNA” را حمل و انواع داروها را منتقل کند.

از نظر تئوری، بیش از چهار شکل مختلف از نانوذرات می‌توان ساخت که هر کدام بار
خود را در طول موجی خاص رها می‌سازند.