ممنون از زحماتتون این اطلاعات به خوبی برای پایان نامه من مورد استفاده قرار گرفته و بنده تشکر میکنم