استفاده از فناوری‌نانو در تقطیر آب

فناوری استفاده از خازن در تقطیر آب سابقه‌ای حدود چهل سال دارد؛ اما به‌دلیل نبود مواد و امکانات مناسب به‌موقع محقق نشد. اخیراً با توجه به پیشرفت فناوری‌نانو و به‌کارگیری نانومواد در ساخت خازن‌های الکتروشیمیایی جدید، دانشمندان به فکر استفاده از این خازن‌ها در تقطیر آب افتاده‌اند. همینک بهترین فناوری موجود برای تقطیر آب، استفاده از خاصیت اسمزی معکوس است که روشی بسیار گران و پرمصرف به شمار می‌رود.
به این منظور گروهی از دانشمندان اسپانیایی با همکاری شرکت تجاری Proingesa قصد دارند با استفاده از این خازن‌ها ابزارهای دیونیزه‌کننده‌ی کم‌هزینه‌ای را بسازند.

فناوری استفاده از خازن در تقطیر آب سابقه‌ای حدود چهل سال دارد؛ اما به‌دلیل
نبود مواد و امکانات مناسب به‌موقع محقق نشد. اخیراً با توجه به پیشرفت
فناوری‌نانو و به‌کارگیری نانومواد در ساخت خازن‌های الکتروشیمیایی جدید،
دانشمندان به فکر استفاده از این خازن‌ها در تقطیر آب افتاده‌اند. همینک بهترین
فناوری موجود برای تقطیر آب، استفاده از خاصیت اسمزی معکوس است که روشی بسیار
گران و پرمصرف به شمار می‌رود.

به این منظور گروهی از دانشمندان اسپانیایی با همکاری شرکت تجاری Proingesa قصد
دارند با استفاده از این خازن‌ها ابزارهای دیونیزه‌کننده‌ی کم‌هزینه‌ای را
بسازند. مزیت این دیونیزه‌کننده‌های خازنی، کم‌فشار بودن و نیاز نداشتن به غشای
جداکننده است، همچمنین شرکت قطعات الکترونیکی “NIC”، نوع جدیدی از تراشه‌‌ی
فیلم‌های خازنی را عرضه کرده‌است که قادر به حفظ پایداری خود در محدوده‌ی
گسترده‌ای از دماهای کاری هستند.

از این تراشه‌ها می‌توان در منبع تغذیه‌هایی استفاده نمود که لازم است شاخص‌های
اتلاف آنها کم باشد و یا در کاربردهایی که کم بودن مشخصه‌ی جذب آنها ضروری است.
شرکت انگلیسی Rapid Electronics (پیشگام در تأمین قطعات الکترونیکی و لوازم
برقی، و تجهیزات صنعتی برای بخش مونتاژ این محصولات) نیز از دیگر شرکت‌های فعال
که در این حوزه به شمار می‌رود.