تصفیه آب با استفاده از نانولوله‌ها

فناوری‌نانو می‌تواند راه‌حلی برای تأمین ایمن آب شرب در مناطقی از جهان که دچار خشکسالی‌های دوره‌ای بوده و یا آلودگی آب در آنجا شایع است، پیدا کند. پژوهشگران در هند توضیح داده‌اند که چگونه می‌توان نانولوله‌های کربنی را جایگزین مواد رایج در سیستم‌های تصفیه آب نمود.

فناوری‌نانو می‌تواند راه‌حلی برای تأمین ایمن آب شرب در مناطقی از جهان که دچار خشکسالی‌های دوره‌ای بوده و یا آلودگی آب در آنجا شایع است، پیدا کند. پژوهشگران در هند توضیح داده‌اند که چگونه می‌توان نانولوله‌های کربنی را جایگزین مواد رایج در سیستم‌های تصفیه آب نمود.

مشکل کمبود آب و عدم دسترسی به آب شرب ایمن، به عنوان مسأله ای مهم در حال افزایش است. در حال حاضر یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که از نظر آب در مضیقه هستند و پیش‌بینی می‌شود این جمعیت در سال ۲۰۲۵ به دو سوم افزایش یابد. پژوهشگران مرکز تحقیقات اتمی بهابها (BARC) واقع در مومبای هند، تشریح کرده‌اند که چگونه بررسی‌ها در مورد فناروی‌های جدید تصفیه آب به‌طور ثابت در حال انجام است، ولی این فناوری‌ها باید از نظر نصب، کاربرد و نگهداری، نسبتاً ساده و ارزان باشد تا بتواند در کشورهای در حال توسعه دوام داشته باشد.

خواص شیمیایی منحصر بفرد نانولوله‌های کربنی باعث می‌شود که تنها مولکول‌های بسیار کوچک مانند مولکول‌های آب بتوانند از درون آن عبور کنند در حالیکه ویروس‌ها، باکتری‌ها، یون‌های فلزی سمی و مولکول‌های آلی خطرناک این قابلیت را نداشته باشند.

این گروه گزارش کرده‌است که آب به آسانی از درون نانولوله‌های کربنی عبور می‌کند و در نتیجه فیلتری که بر اساس این فناوری ساخته شده است، بسیار کارآمد خواهد بود و عبور شدت جریان زیادی از آب را بدون رسوب گرفتن فیلتر امکان‌پذیر می‌کند. خصوصاً نیروی محرکه لازم برای عبور دادن آب از درون این فیلتر در مقایسه با فناوری غشایی رایج کمتر خواهد بود.

به هر حال برای اینکه این سیستم برای تصفیه آب آلوده مناسب باشد، باید کارهای مهندسی برای مرتب‌سازی این ساختارهای نانومتری به صورتی کاملاً تعریف شده انجام پذیرد تا آلودگی‌زدایی از آب به طور مؤثری امکان‌پذیر گردد. این گروه در حال حاضر در حال بررسی قابلیت تشکیل سیستم تصفیه آبی بر مبنای نانولوله‌های کربنی است که توانایی جداسازی آرسنیک، فلورید، فلزات سنگین و مواد شیمیایی آلی خطرناک را داشته باشد. این پژوهشگران می‌گویند نانولوله‌های کربنی دارای اعتباری مؤثری برای تصفیه آب هستند.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی International Journal of Nuclear Desalination منتشر شده‌است.