شناسایی و از بین بردن سلول‌های سرطانی توسط نانوذرات

سلول‌های سرطانی را می‌توان با استفاده از نانوساختاری که توسط محققان کره جنوبی طراحی شده شناسایی و سپس تخریب کرد. بونگ هیون چانگ و همکارانش در مؤسسه تحقیقات علوم زیستی و زیست فناوری کره واقع در دایجون، این ساختارها را بر پایه نانوذرات توخالی طلا بنا کرده‌اند.

سلول‌های سرطانی را می‌توان با استفاده از نانوساختاری که توسط محققان کره جنوبی طراحی شده شناسایی و سپس تخریب کرد. بونگ هیون چانگ و همکارانش در مؤسسه تحقیقات علوم زیستی و زیست فناوری کره واقع در دایجون، این ساختارها را بر پایه نانوذرات توخالی طلا بنا کرده‌اند.

این ساختارها، پادتن‌هایی بر روی سطح خود دارند که امکان چسبیدن آنها را به سلول‌های سرطانی فراهم می‌نمایند. همچنین این ساختارها حاوی عنصر گادولینیوم است که به عنوان عامل کنتراست در تصویربرداری رزونانس مولکولی (MRI) عمل کرده و امکان مشاهده سلول‌ها را فراهم می‌کند. زمانی که چانگ، یک پرتو لیزر مادون قرمز را به نانوذرات طلا تاباند، گرمای تشکیل شده باعث تخریب سلول‌های سرطانی اطراف گردید.

چانگ می‌گوید نانوساختارهای طلا بر مشکلات و معایب اکسید آهن که استفاده از آن به عنوان عامل کنتراست در MRI رایج است، غلبه می‌کنند. آهن می‌تواند باعث ایجاد تداخل و اثر تمایز منفی شود که موجب ایجاد خطا در تشخیص می‌گردد. وی می‌افزاید طراحی این نانوساختارهای طلا منجر به بهبود سیگنال و تشخیص بهتر می‌گردد.

روش چانگ غیر تهاجمی بوده و به نظر می‌رسد که در درمان مراحل اولیه سرطان مؤثر باشد زیرا بر خلاف شیمی درمانی که بر تمام بدن تأثیر می‌گذارد، تنها یک قسمت خاص را تحت درمان قرار میدهد. چانگ می‌گوید: «ممکن است این نانوذرات در آینده برای آنالیز کالبد شکافی سرطان در جراحی مورد استفاده واقع شود.»

نتایج این بررسی‌ها تحت عنوان « نانوساختارهای پارا مغناطیسی طلا برای زیست‌تصویربرداری کیفیتی دوگانه و درمان نوری سلول‌های سرطانی» در مجله Chem. Commun. به چاپ رسیده است.