باشگاه نانو میزبان استعدادهای درخشان در خوزستان

صبح روز جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۸۷، چهارمین نمایشگاه شیمی دبیرستان شهید بهشتی اهواز میزبان باشگاه نانو در کنار غرفه‌های ارائه‌دهنده آزمایشگاه‌های مختلف شیمیایی بود.

صبح روز جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۸۷، چهارمین نمایشگاه شیمی دبیرستان شهید بهشتی اهواز
میزبان باشگاه نانو در کنار غرفه‌های ارائه‌دهنده آزمایشگاه‌های مختلف شیمیایی
بود.

این نمایشگاه که به‌دنبال سمینار سالیانه شیمی دبیرستان‌های برتر خوزستان و
ایلام از جمله فرزانگان اهواز، فرزانگان ایلام، نمونه دولتی دکتر حسابی، نمونه
دولتی حجاب و شایستگان اهواز برگزار شد، باشگاه نانو را برای معرفی فعالیت‌ها،
آموزش‌ها و محصولات فناوری نانو در کنار خود دید و با استقبال دانش آموزان
مواجه شد.

مدیران باشگاه نانو اعلام کردند که «حدود ۱۲۰ نفر از دانش آموزان فعال و
علاقمند دبیرستان‌های اهواز و شهرستان‌های اطراف از میان بازدیدکنندگان به
عضویت باشگاه نانو در آمدند». ایشان همچنین افزودند در«جلسه‌ای که با معاونت
آموزشی و نوآوری آموزش و پرورش خوزستان، جناب آقای علوی، برقرار شد، موافقت‌های
اولیه برای برگزاری هفته نانو در سال ۸۸ در استان خوزستان به انجام رسیده‌است».
ایشان در پایان اظهار داشت «این آخرین حضور استانی باشگاه نانو میان دانش
آموزان استان‌های کشور در سال ۸۸ بود که انشاا.. در سال ۸۸ بصورت گسترده ادامه
خواهد یافت».

در این نمایشگاه اطلاعات مکتوب و الکترونیک متعددی از جانب باشگاه به
بازدیدکنندگان اهدا شد.

لازم به یادآوری است، دو روز پیش از این در بخش سمینار، دکتر هرمزی‌نژاد که به
عضویت پژوهش‌یاران باشگاه درآمده‌اند در سخنرانی خود به معرفی خواص مواد در
مقیاس نانو پرداختند.