بررسی جنبه‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی توسعه‌های فناوری‌نانو در اروپا

پروژه نظارت بر فناوری‌نانو (observatoryNANO) به دنبال بررسی نظرات مردم و متخصصان مختلف در زمینه وضعیت کسب و کارها، کاربردها، و جنبه‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی توسعه‌های فناوری‌نانو در ۱۰ بخش گسترده این حوزه است.

پروژه نظارت بر فناوری‌نانو (observatoryNANO) به دنبال بررسی نظرات مردم و
متخصصان مختلف در زمینه وضعیت کسب و کارها، کاربردها، و جنبه‌های فنی، اجتماعی
و اقتصادی توسعه‌های فناوری‌نانو در ۱۰ بخش گسترده این حوزه است. این ۱۰ بخش
عبارتند از: هوا- فضا؛ خودرو و حمل و نقل؛ غذا؛ شیمی ومواد؛ ساختمان سازی؛
انرژی؛ محیط زیست؛ سلامت؛ پزشکی و نانوزیست‌فناوری؛ امنیت؛ و نساجی.

علاقمندان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر در این نظرسنجی شرکت کنند:

• دریافت آنلاین پرسشنامه از سایت پروژه و تکمیل بخش‌های مورد نظر ( پرسشنامه
دارای سه بخش بوده و این امکان وجود دارد که تنها بخش‌ها یا زیربخش‌های مرتبط
انتخاب و تکمیل شوند)؛

• بررسی گزارش‌های مرتبط و ارائه پیشنهاد به نویسنده آن؛

• تماس با فرد یا افرادی که مسوول یک بخش فناوری هستند و درخواست انجام مصاحبه
تلفنی.

تمام اطلاعات به دست آمده از این بررسی به طور یکجا در قالب گزارشی منسجم در
آوریل سال جاری میلادی منتشر خواهند شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی به کمیسیون
اروپا ارائه خواهند شد تا در سیاست‌گذاری‌های آتی استفاده شده و به طور گسترده
در اختیار سازمان‌های مرتبط قرار گیرند.