یافته های کارگاه نانو در کانبرا

در صورتی که جامعه وصنعت در مورد نوع فناوری‌هایی که باید در حوزه علم و فناوری‌نانو توسعه یابند، توافق نمایند، این فناوری‌ آینده درخشانی خواهد داشت. این یافته‌ها در گزارشی که توسط وزارت نوآوری استرالیا در زمینه فناوری‌نانو منتشر شده است، ارائه شده‌اند.

در صورتی که جامعه وصنعت در مورد نوع فناوری‌هایی که باید در حوزه علم و
فناوری‌نانو توسعه یابند، توافق نمایند، این فناوری‌ آینده درخشانی خواهد داشت.
این یافته‌ها در گزارشی که توسط وزارت نوآوری استرالیا در زمینه فناوری‌نانو
منتشر شده است، ارائه شده‌اند.

این گزارش حاصل کارگاهی است که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی در شهر کانبرا
برگزار شد. در این کارگاه، تاثیر مشارکت مردم در توسعه علم و فناوری‌نانو بحث و
بررسی شد.

نتایج این کارگاه و گزارش‌های متعاقب، پتانسیل ایده‌های بزرگ برای توسعه
فناوری‌های نوظهور را نشان داد. همچنین متخصصان حاضر در این کارگاه، خواهان
افزایش بحث‌های مختلف بین گروه‌های ذینفع، در زمینه‌های مختلف فناوری‌نانو
شدند.

آینده صنعت، بر فناوری‌نانو، زیست‌فناوری، فناوری‌های شناختی و … مبتنی خواهد
بود و این فناوری‌ها تاثیر بسزایی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف
خواهند داشت.

دولت‌ها باید تلاش کنند تا شرایط مناسبی فراهم کنند که در بستر آن، محققان،
صنعت و بخش عمومی بتواند مباحث مختلف این زمینه را بحث و بررسی نمایند.

این گزارش نشان می‌دهد که گروه‌های ذینفع مختلف، در زمینه فناوری‌های نوظهور
دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند. همچنین این گزارش بیان می‌کند که چطور می‌توان
دیدگاه‌های مختلف را منسجم کرد.