تلاش محققان اسکاتلندی برای بررسی مسائل ایمنی فناوری‌نانو

مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای ایمنی نانومواد (SnIRC) در کشور اسکاتلند، دومین همایش خود را با عنوان SnIRC day در ۱۳ ژانویه سال جاری میلادی در دانشگاه Napier در ادینبرو برگزار کرد. در این رویداد تعدادی از بهترین محققان و دانشمندان اسکاتلندی که در زمینه مسائل ایمنی، زیست محیطی و ایمنی فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند، شرکت کرده بودند.

مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای ایمنی نانومواد (SnIRC) در کشور اسکاتلند، دومین
همایش خود را با عنوان SnIRC day در ۱۳ ژانویه سال جاری میلادی در دانشگاه
Napier در ادینبرو برگزار کرد. در این رویداد تعدادی از بهترین محققان و
دانشمندان اسکاتلندی که در زمینه مسائل ایمنی، زیست محیطی و ایمنی فناوری‌نانو
فعالیت می‌کنند، شرکت کرده بودند.

این افراد در دانشگاه‌‌های ادینبرو، Napier و موسسه پزشکی حرفه‌ای، دارای
فعالیت‌های تحقیقاتی هستند. این همایش، بستر مناسبی فراهم کرد تا محققان جوان و
کارشناسان مربوطه، ایده‌های خود را ارائه کرده و نظرات خود را در مورد آخرین
یافته‌های تحقیقاتی ارائه کنند.

در این همایش آخرین یافته‌های محققان اسکاتلندی در زمینه‌های زیر بحث و بررسی
شدند:

• همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی؛
• خدمات علمی تجاری در حوزه فناوری‌نانو؛
• توسعه چارچوبی برای سم‌شناسی فناوری‌نانو؛
• نانوذرات، پلاکت‌ها و ترومبوس‌ها( تشکیل شدن لخته خونی در عروق یا قلب)؛
• پیوند تحقیقات سم‌شناسی و سم‌شناسی زیستی؛
• مدل‌سازی سناریوی واقعی مبتنی بر محیط زیست اکسید آهن؛
• نانوذرات و سیستم ایمنی.

در این همایش تلاش شد تا آخرین یافته‌های محققان اسکاتلندی در زمینه‌های مختلف
علم و فناوری‌نانو بررسی شوند.