کاتالیست نانولوله‌ای نیتروژن‌دار برای پیل‌های سوختی کم‌هزینه

محققان دانشگاه دایتون برای چندین سال است که در زمینه رشد و عامل‌دار‌کردن نانولوله‌های کربنی هم‌راستا کار می‌کنند. این محققان در مطالعه جدید خود، متوجه شده‌اند که نانولوله‌های کربنی حاوی نیتروژنٍ بصورت عمودی هم‌راستا (VA-NCNTs)، حتی بعد از حذف کامل کاتالیست آهن باقیمانده بوسیله خالص‌سازی الکتروشیمیایی، می‌توانند به‌عنوان الکتروکاتالیست‌های مؤثر واکنش احیای اکسیژن (ORR) استفاده شوند.

محققان دانشگاه دایتون برای چندین سال است که در زمینه رشد و عامل‌دار‌کردن
نانولوله‌های کربنی هم‌راستا کار می‌کنند. این محققان در مطالعه جدید خود، متوجه
شده‌اند که نانولوله‌های کربنی حاوی نیتروژنٍ بصورت عمودی هم‌راستا (VA-NCNTs)، حتی
بعد از حذف کامل کاتالیست آهن باقیمانده بوسیله خالص‌سازی الکتروشیمیایی، می‌توانند
به‌عنوان الکتروکاتالیست‌های مؤثر واکنش احیای اکسیژن (ORR) استفاده شوند.

این نانولوله‌ها بوسیله پیرولیز فتالوسی‌آنین (||) در حضور و بدون حضور آمونیاک
تولید شده‌اند. نانوذرات پلاتین بواسطه راندمان بالای‌شان در کاتالیز واکنش احیای
اکسیژن، به صورت گسترده به‌عنوان مواد کاتد در پیل‌های خورشیدی هیدروژن/اکسیژن
استفاده می‌شوند. اگرچه پلاتین به‌عنوان کاتالیست واکنش ORR عملکرد خوبی دارد، ولی
پایداری مناسبی نشان نمی‌دهد.
 

لیمینگ دای، یکی از این محققان می‌گوید: ” ما نشان داده‌ایم که این نانولوله
های کربنی حاوی نیتروژنٍ بدون فلز، واکنشORR را با فعالیت الکتروکاتالیستی
بسیار بالایی کاتالیز کرده؛ و در مقایسه با کاتالیست‌های پلاتین تجاری پایداری
عملیاتی طولانی‌تر دارد.

علاوه بر این مزایا، سطح ویژه بالا، خواص مکانیکی و الکتریکی خوب، و پایداری
گرمایی عالی نانولوله‌های کربنی هم‌راستا؛ برای این الکترود نانولوله‌ای
استفاده‌شده در پیل‌های خورشیدی تحت هر دو شرایط محیطی و سخت، مزایای اضافی
ویژه‌ای نیز فراهم می‌کنند. دای توضیح می‌دهد که این کاتالیست جدید از پلاتین و
دیگر موادی که قبلاً گزارش‌شده‌اند، عملکرد بهتری دارد.

این محققان کشف کرده‌اند که دوپ‌کردن اتم‌های نیتروژنِ پذیرنده الکترون در بین
اتم‌های کربن نانولوله‌های کربنی، عملکرد کاتالیستی آنها را بهبود می‌دهد. این
اتم‌های نیتروژن دوپ‌شده، بار مثبت خالص روی اتم‌های کربن همسایه را افزایش
داده و بنابراین واکنش احیای اکسیژن را آسان‌تر می‌کنند.

نتایج این تحقیق تحت عنوان “سیستم‌های کاتالیستی نانولوله کربنی دوپ‌شده با
نیتروژن برای پیل‌های خورشیدی کم هزینه” در مجله Science منتشر شده است.