بهبود سیستم‌های تصفیه آب با کمک فولرین‌ها

ذرات میکروسکوپی کربنی معروف به باکی‌بال‌ها یا فلورین‌ها ممکن است با همان روشی که داروهای از بین‌برنده‌ی لخته خون مانع انسداد سرخرگ‌ها می‌شوند؛ قادر به جلوگیری از گرفتگی لوله‌های آب و تمیز نگه ‌داشتن آنها و غشاءهای تصفیه‌کننده آب، باشند. دانشمندان در دانشگاه دوک متوجه شده‌اند که فولرین‌ها مانع از این می‌شوند که باکتری‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌ها باعث گرفتگی غشاءهای استفاده‌شده برای فیلترکردن آب؛ شوند.

ذرات میکروسکوپی کربنی معروف به باکی‌بال‌ها یا فلورین‌ها ممکن است با همان روشی که
داروهای از بین‌برنده‌ی لخته خون مانع انسداد سرخرگ‌ها می‌شوند؛ قادر به جلوگیری از
گرفتگی لوله‌های آب و تمیز نگه ‌داشتن آنها و غشاءهای تصفیه‌کننده آب، باشند.
دانشمندان در دانشگاه دوک متوجه شده‌اند که فولرین‌ها مانع از این می‌شوند که
باکتری‌ها ودیگر میکروارگانیسم‌ها باعث گرفتگی غشاءهای استفاده‌شده برای فیلترکردن
آب؛ شوند.

این محققان اعتقاد دارندکه روکش‌دهی لوله‌ها و غشاء‌ها با این نانوذرات ممکن است یک
راهبرد مؤثر برای حل یکی از مشکل‌های اصلی و هزینه‌بر تصفیه آب، باشد.
 

سو- راونگ چااِ، یکی از این محققان گفت: همان‌طور که لخته‌های خون می‌توانند
داخل سرخرگ‌ها ایجاد شوند و جریان خون را کاهش دهند، باکتری‌ها و دیگر
میکروارگانیسم‌ها نیز می‌توانند به هم متصل شده و روی غشاء‌های تصفیه ‌آب و
داخل لوله‌های آب تجمع کنند. به تدریج و به آهستگی باکتری‌ها و
میکروارگانیسم‌های جمع‌شده روی این سطوح، دیگر مواد آلی را جذب کرده و یک فیلم
زیستی ایجاد می‌کنند که باعث انسداد غشاء یا لوله آب می‌شود.

نتایج آزمایش‌های این محققان در آزمایشگاه‌ نشان می‌دهند که فولرین‌ها ممکن است
قادر باشند که از این انسداد که معروف به جرم‌گرفتگی‌زیستی است، ممانعت کنند.
راه حل دیگر برای رفع مشکل جرم‌گرفتگی‌زیستی، تمیز کردن لوله‌ها و تعویض غشاء
است که گران و هزینه‌بر است.

این محققان ابتدا متوجه شدند که حضور فولرین‌ها از تنفس باکتری‌ها (توانایی
باکتری‌ها برای استفاده از اکسیژن به‌عنوان سوخت برای فعالیت‌هایشان) جلوگیری
می‌کنند. در واقع این ممانعت از تنفس باعث شد که این محققان اعتقاد پیدا کنند
که این نانوذرات ممکن است به‌عنوان یک عامل ضد جرم‌گرفتگی مفید باشند و از
جرم‌گرفتگی زیستی غشاءها و دیگر سطوح جلوگیری کنند.

این محققان در حال حاضر روی یک میکروارگانیسم ویژه متمرکز شده‌اند، ولی در
مرحله بعد آنها اثرات این نانوذرات را بر باکتری‌های معمول در جرم‌گرفتگی‌زیستی
بررسی خواهند کرد.

نتایج این تحقیق در مجله Journal Of Membrane Sciences منتشر شده‌است.