کارشناسان پژوهش‌سراهای استان تهران با فناوری نانو آشنا می‌شوند

مسئولان و کارشناسان پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان تهران طی دو دوره آموزشی با مفاهیم علوم و فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می‌شوند.

مسئولان و کارشناسان پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان تهران طی دو دوره آموزشی با
مفاهیم علوم و فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می‌شوند.

این دوره‌ها، با همکاری باشگاه نانو و معاونت آموزش و نوآوری سازمان آموزش و
پرورش استان تهران، طی ۸ جلسه برای ۲۰ نفر از مسئولان پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی
استان تهران، ۲۰ نفر از کارشناسان علوم پایه و ۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی
پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان تهران اجرا می‌شود.

در این دوره‌‌ها که از روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال ۸۸ در پژوهشکده IT
سازمان آموزش و پرورش کل استان تهران آغاز می‌گردد، مباحثی همچون؛ آشنایی با
مبانی فناوری نانو، آشنایی با میکروسکپ‌های الکترونی، آشنایی با نانوذرات و
نانومواد، کاربرد نانو در زیست‌فناوری و … توسط مدرسین باشگاه نانو به حاضرین
آموزش داده ‌می‌شود.

گفتنی است؛ در پایان، به شرکت‌کنندگان، گواهی دانش‌افزایی و حضور در دوره اعطاء
خواهد شد.

نشانی محل برگزاری کارگاه: تهران- خیابان طالقانی- خیابان شهید سرپرست-
پژوهشکده IT