شناسایی سلول‌های سرطانی در حال مرگ توسط نانوذرات

دو سال پیش محققان دانشگاه استرالیای جنوبی یک نشانگر مولکولی جدید کشف کردند که مربوط به مرگ سلول‌های سرطانی در اثر شیمی‌درمانی بود. حال همان محققان از این نشانگر کشف‌شده برای تصویربرداری از سلول‌های سرطانی در حال مرگ با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی بهره برده‌اند

دو سال پیش محققان دانشگاه استرالیای جنوبی یک نشانگر مولکولی جدید کشف کردند
که مربوط به مرگ سلول‌های سرطانی در اثر شیمی‌درمانی بود. حال همان محققان از
این نشانگر کشف‌شده برای تصویربرداری از سلول‌های سرطانی در حال مرگ با استفاده
از تصویربرداری تشدید مغناطیسی بهره برده‌اند.

این گروه تحقیقاتی که رهبری آن را دکتر بنجامین تیری بر عهده داشت، ابتدا یک
روش سنتزی برای تولید نانوذرات اکسید آهن تک‌بلوری پوشیده شده با لایه‌ای
یکنواخت و چگال از پلی‌اتیلن‌گلیکول را توصیف نموده‌اند. نانوذرات حاصل از این
روش در مقایسه با نانوذرات اکسید آهن روکش‌دهی شده معمول، مقدار بسیار کمتری از
پروتئین خون را جذب می‌نمایند که این به معنای پایداری بالاتر در جریان گردش
خون است.

این پژوهشگران سپس یک پادتن مونوکلونال را به روکش پلی‌اتیلن گلیکولی متصل
کردند. این پادتن به لا ریبونوکلئو پروتئین متصل می‌شود. لا ریبونوکلئو پروتئین
مولکولی است که توسط سلول‌های سرطانی به شدت بیان می شود. زمانی که سلول‌های
سرطانی طی فرایندی به نام آپوپتوسیس (مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی) می‌میرند، این
مولکول‌های لا ریبونوکلئو پروتئین به سطح سلول مهاجرت کرده و در نتیجه در دسترس
پادتن مونوکلونال قرار می گیرند.

این دانشمندان با استفاده از مدل‌های آزمایشی مختلف نشان دادند که ساختار
ترکیبی نانوذره-پادتن به صورت اختصاصی به سلول‌های سرطانی در حال مرگ پیوند می‌یابند.
این محققان در حال حاضر مشغول انجام آزمایشات درون بافت زنده هستند تا توانایی
این نانوذرات در آشکار ساختن سلول‌های سرطانی در حال مرگ درون تومورهای انسانی
را بررسی کنند.

جزئیات این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان:

“Immunotargeting of functional nanoparticles for MRI detection of apoptotic
tumor cells”

منتشر شده است. پژوهشگرانی از بیمارستان سلطنتی آدلاید نیز در این تحقیق مشارکت
داشتند. خلاصه این مقاله در سایت اینترنتی مجله در دسترس است.