کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی زمینه‌های سرامیکی و فلزی

عنوان: Carbon Nanotube Reinforced Composites: Metal and Ceramic Matrices
نویسنده(گان) : Sie Chin Tjong
شماره‌ی شابک: ۹۷۸۳۵۲۷۴۰۸۹۲۴
تعداد صفحات: ۲۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
انتشارات: Wiley-VCH
قیمت: ۱۱۵ دلار

عنوان: Carbon Nanotube Reinforced Composites: Metal and Ceramic Matrices

نویسنده(گان) : Sie Chin Tjong

شماره‌ی شابک: ۹۷۸۳۵۲۷۴۰۸۹۲۴

تعداد صفحات: ۲۸۰

تاریخ انتشار: ۲۰۰۹

انتشارات: Wiley-VCH

قیمت: ۱۱۵ دلار
 

این کتاب ضمن ارائه نگرشی کلّی نسبت به توانمندی کاربردهای نانولوله‌های کربنی
در موادی نظیر فلزات و سرامیک‌ها (که به‌عنوان زمینه در کامپوزیت‌ها استفاده می‌شوند)،
به بررسی روش‌های تهیه و آماده‌سازی، مشخصه‌یابی میکروساختار، خواص فیزیکی و
مکانیکی این نانوکامپوزیت‌های جدید، پرداخته‌‌است و حاوی اطلاعاتی در خصوص سنتز
کنونی این مواد و ارتباط بین ساختار و خواص نانوکامپوزیت‌های زمینه‌ی سرامیکی و
فلزی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی ‌است و مقالات و تحقیقات متعددی را که در
این زمینه منتشر شده‌است، سازمان‌دهی و ارائه نموده‌است.
روش‌های آزمایشگاهی و جداول موجود در این کتاب، برای محققان بسیار ارزشمند است.

فهرست مطالب
۱٫ مقدمه؛
۲٫ نانوکامپوزیت‌های فلز ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۳٫ خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های فلز ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۴٫ خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های فلز ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۵٫ نانوکامپوزیت‌های سرامیک ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۶٫ خواص فیزیکی سرامیک ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۷٫ خواص مکانیکی سرامیک ـ نانولوله‌ی کربنی؛
۸٫ نتیجه‌گیری.