نانوفوتونیک‌ و نانوساخت

عنوان: Nanophotonics and Nanofabrication
نویسنده(گان) : Motoichi Ohtsu
شماره‌ی شابک: ۹۷۸۳۵۲۷۳۲۱۲۱۶
تعداد صفحات: ۲۷۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
انتشارات: Wiley-VCH
قیمت: ۱۷۰ دلار

عنوان: Nanophotonics and Nanofabrication
نویسنده(گان) : Motoichi Ohtsu
شماره‌ی شابک: ۹۷۸۳۵۲۷۳۲۱۲۱۶
تعداد صفحات: ۲۷۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
انتشارات: Wiley-VCH
قیمت: ۱۷۰ دلار
 

این کتاب با مروری بر نانوفوتونیک‌ شروع شده، روش‌های نانوساخت جدید و متعددی
را ارائه کرده‌است. ویراستار مشهور بین‌المللی این کتاب، در این زمینه‌ی
تحقیقاتی پیشگام بوده و توانسته‌است با جمعی از نویسندگان جزئیات فنی و روش کار،
ذرات مجزا به همراه تولید ساختار سطحی را ارائه کند. همچنین در این کتاب
توانمندی کاربرد مواد مختلفی که شامل مواد زیست‌شناختی، آلی و مصنوعی می‌شود،
نشان داده شده‌است. این کتاب منبع بسیار ارزشمندی برای دانشمندان علم مواد،
فیزیک، شیمی، مهندسان مخابرات (ارتباطات راه دور) ، شیمی سطح و شیمی فیزیک است.

فهرست مطالب
۱٫ مقدمه؛
۲٫ اصول و مبانی ساخت؛
۳٫ نانوساخت به‌وسیله‌ی خودسازمان‌دهی و دیگر روش‌ها؛
۴٫ ساخت نقاط کوانتومی برای دستگاه‌های نانوفوتونیک؛
۵٫ ساختارهای ناهمگن نانومیله‌های ZnO برای کاربردهای دستگاه نانوفوتونیک؛
۶٫ لیتوگرافی به‌وسیله‌ی نانوفوتونیک‌
۷٫ محیط نانوالگودهی‌شده برای ذخیره‌ی چگالی بالا؛
۸٫ دستگاه ضبط نانوفوتونیک‌ برای ذخیره‌ی چگالی بالا؛
۹٫ دستگاه‌های اشعه‌ی X و امکان استفاده از نانوفوتونیک‌؛
۱۰٫ نانوساختار نمودن سطوح لایه‌ی نازک در لیزر کنده‌کاری فمتوثانیه؛
۱۱٫ سلسله‌مراتب در میدان‌های نزدیک نوری و کاربردهای آنها در نانوساخت.