ساخت روبشگرهای پزشکی دقیق‌ برای ردیابی سلول‌های سرطانی

دانشمندان آمریکایی روبشگرهای پزشکی نانومقیاسی ساخته‌اند که توسط تصویربرداری رزونانس (MRI) مغناطیسی و میکروسکوپی نوری قابل مشاهده هستند. بنابر گفته این دانشمندان، این روبشگرها که از نانومیله‌های طلا و ذرات مغناطیسی ساخته شده‌اند، پس از هدفگیری بافت سرطانی، می‌توانند به‌‌راحتی ردگیری شوند.

دانشمندان آمریکایی روبشگرهای پزشکی نانومقیاسی ساخته‌اند که توسط تصویربرداری رزونانس (MRI) مغناطیسی و میکروسکوپی نوری قابل مشاهده هستند. بنابر گفته این دانشمندان، این روبشگرها که از نانومیله‌های طلا و ذرات مغناطیسی ساخته شده‌اند، پس از هدفگیری بافت سرطانی، می‌توانند به‌راحتی ردگیری شوند.

در چند سال اخیر تحقیقات بسیار زیادی روی روبشگرهای پزشکی که می‌توانند بخش‌های بیمار بدن انسان را به‌صورت همزمان هدفگیری، ردیابی، و درمان نمایند، صورت گرفته است. یکی از روش‌های ردگیری این است که این روبشگرها را روی ذرات مغناطیسی سوار کرد که در تصویربرداری‌های MRI به راحتی قابل مشاهده هستند. میدان‌های مغناطیسی MRI داخل بافت‌های بدن نفوذ می‌کنند، اما این روش تصویربرداری از دقت بالایی برخوردار نیست. روش دیگری که از دقت بالایی برخوردار است، اتصال این روبشگرها به ذرات لومینسانس است؛ نوری که از این ذرات ساطع می‌شود، به‌راحتی توسط میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است. با این حال مشکل میکروسکوپی نوری این است که تنها قادر به دیدن اشیایی است که نزدیک سطح قرار دارند.

جوزف ایرودایاراج و همکارانش در دانشگاه پوردو در ایندیانای آمریکا بری اولین بار روبشگرهایی ساخته‌اند که از مزایای هر دو روش تصویربرداری مغناطیسی و میکروسکوپی نوری بهره می‌برند. آنها از روش رسوب‌دهی بخار برای ایجاد نانومیله‌های طلا استفاده نموده و گروه‌های آمینی را روی آنها متصل می‌کنند. سپس نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با گروه‌های کربوکسیلیک اسید را به آن می‌افزایند. این گروه‌های اسیدی به آمین‌ها متصل شده و ساختارهایی شبیه گردن‌بند مروارید را تشکیل می‌دهند. در نهایت هرسپتین را که یک پادتن مورد استفاده در درمان سرطان سینه است، به این روبشگرها متصل می‌کنند.

این گروه پژوهشی در آزمایشاتی که روی سلول‌های سرطانی کشت شده انجام دادند، دریافتند که تصویربرداری‌های MRI از روبشگر جدید آنها (کامپوزیتی از ذرات اکسید آهن به همراه نانومیله‌های طلا) تصاویری با کنتراست بالاتر در مقایسه با ذرات اکسید آهن خالص ایجاد می‌نماید. آنها بر این باورند که نحوه آرایش نانوذرات اکسید آهن در اطراف نانومیله‌های طلا موجب تقویت خاصیت مغناطیسی آنها می‌شود. همانگونه که انتظار می‌رفت، تصاویر فلورسانس به دست آمده در ناحیه فروسرخ نزدیک، دقیق بوده و روبشگرهای حاوی هرسپتین را که به سلول‌های سرطانی متصل شده‌اند، نشان می‌دهد.

ایرودایاراج می‌گوید: «این یک مطالعه اولیه است. از آنجایی که این یک روبشگر جدید است، آزمایش‌های اولیه در محیط کشت انجام شدند. هنوز چیزهای زیادی برای دانستن وجود دارند. با این حال مطالعات اولیه نشان می‌دهند که روبشگرهای ما می‌توانند سلول‌های سرطانی را ردیابی کنند».