سمینار آموزشی مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت، مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، به‌منظور ارتقای سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی، تسهیل در همکاری بین آزمایشگاهی، برقراری استانداردهای انجام آزمون و روش‌های اجرائی در آزمایشگاه‌های این مجموعه، سمینار آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستند‌سازی سیستم‌ مدیریت کیفیت، مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025، را طی روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت سال جاری برگزار کرد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، به‌منظور ارتقای سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی،
تسهیل در همکاری بین آزمایشگاهی، برقراری استانداردهای انجام آزمون و روش‌های
اجرائی در آزمایشگاه‌های این مجموعه، سمینار آموزشی مبانی، تشریح الزامات و
مستند‌سازی سیستم‌ مدیریت کیفیت، مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025، را طی
روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت سال جاری برگزار کرد.

در این سمینار که با حضور بیش از ۲۰ نفر از کارشناس و مسئولان فنی آزمایشگاه‌ها
برگزار شد، مهندس مصطفی دستمردی (مشاور شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو)، در چهار
بخش، هدف و دامنۀ کاربرد استاندارد ISO/IEC17025 به‌‌همراه مزایا، الزامات
مدیریتی و الزامات فنی آن در آزمایشگاه‌ها را ارائه کرد.

مهندس دستمردی، با بیان این مطلب که « استانداردسازی فرایندها و خدمات در
نگهداری مشتری و جذب آن بسیار مهم است و این امر موجب افزایش سطح کیفیت خدمات
در سازمان می‌گردد»، افزود: «انجام درست کارها در مراکز آزمایشگاهی از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ارتقاء کیفیت نتایج، افزایش اثربخشی دستاوردهای
تحقیقاتی را به دنبال دارد. اثربخش بودن دستاورد‌های تحقیقاتی و تجاری‌سازیِ
نتایج آنها نیز، موجب شکوفایی اقتصادی ملت‌ها می‌گردد و مدیران مراکز تحقیقاتی
و آزمایشگاهی باید در نظام‌های ارزیابی کارکنان خود، علاوه‌بر کمیت خدمات ارائه
شده به کیفیت آن نیز توجه ویژه‌ای نمایند و سیستم ارزیابی سازمان‌ها باید به‌‌صورتی
باشد که استعدادهای بالقوۀ کارکنان و قابلیت‌های آنها، مشخص کند و تشویق‌ها
باید خارج از جایگاه افراد و تنها براساس کارایی و اثربخشی فرد در جهت افزایش
بهره‌وری در سازمان‌ها انجام شود».

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز نموده‌است
و در حال حاضر دارای ۱۱۴ نفر عضو هیئت علمی و کارشناس تحقیقاتی است. این
پژوهشکده دارای تجهیزاتی چون Real Time PCR، Confocal Laser Scanning
Microscope و تجهیزات کروماتوگرافی گازی و مایع است و در زمینۀ نانوبیوتکنولوژی
کشاورزی فعالیت می‌کند.

گفتنی است؛ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی، از اعضای قطعی «شبکه آزمایشگاهی
فناوری‌نانو» است و این شبکه برای استقرار این استاندارد در آزمایشگاه‌های عضو،
حمایت‌های مشاوره‌ای و مالی قابل توجهی را براساس ارزیابی‌های سالانه انجام
می‌دهد.

شایان یادآوری است؛ در پایان دوره، به شرکت‌کنندگان، گواهی‌ پایان دوره اعطا
شد.