مبارزه با اعتیاد با کمک نانوذرات

محققان دانشگاه بافالو نانوذرات پایداری تولید کرده‌اند که مولکول‌های RNA کوتاه را برای خاموش‌کردن یا از کار انداختن ژنی که در انواع زیادی از اعتیادهای دارویی نقش اساسی بازی می‌کند، به مغز تحویل می‌دهد.

محققان دانشگاه بافالو نانوذرات پایداری تولید کرده‌اند که مولکول‌های RNA
کوتاه را برای خاموش‌کردن یا از کار انداختن ژنی که در انواع زیادی از
اعتیادهای دارویی نقش اساسی بازی می‌کند، به مغز تحویل می‌دهد.

روش جدید توسعه یافته بوسیله این محققان ممکن است در درمان بیماری پارکینسون،
سرطان و گستره‌ای از دیگر اختلال‌های روانی و عصبی که نیاز به تحویل دارو‌های
مطمئن به مغز، دارند؛ نیز قابل کاربرد باشد.

استنلی اسچوارتز، یکی از این محققان می‌گوید:”یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند
که این نانوذرات ایمن هستند و یک راه خیلی مؤثر برای تحویل داروهای جدیدی که ژن‌های
غیرنرمال را از کار می‌اندازند، به بافت‌های متنوع؛ می‌باشند.” در این مطالعه،
این محققان راهی برای از کارانداختن ژن DARPP-32 (یک پروتئین مغز) ابداع کرده‌اند.
این ژن احتمالاً یک ماشه‌ی مرکزی برای زنجیره‌ای از سیگنال‌‌ها است که در
اعتیاد‌های دارویی اتفاق می‌افتد.

DARPP-32 یک پروتئین در مغز است که رفتارهای اعتیادی را تسهیل می‌کند. از
کارانداختن این ژن با انواع معینی از اسید ریبونوکلئیک(RNA) به نام RNA مداخله‌کننده
کوتاه(siRNA)، می‌تواند از تولید این پروتئین جلوگیری کرده و در نتیجه به ترک
اعتیاد کمک کند. مشکل اصلی تا کنون پیداکردن راهی بوده است که بتوانsiRNA را
بصورت مؤثر و ایمن به محل مورد نظر تحویل داد. این محققان با ترکیب مولکول‌هایsiRNA
و نانومیله‌های طلا در آزمایش‌های برون‌زیستی توانسته‌اند، این مشکل را حل کنند.

نانومیله‌های تولید شده بوسیله این محققان، علاوه بر زیست‌سازگار بودنشان
مزایای دیگری نیز دارند. آنها در مقایسه با شکل کروی مولکول‌های siRNA بیشتری
روی سطح‌شان بارگذاری می‌کنند، در نتیجه پایداری‌شان افزایش یافته و نفوذشان به
داخل سلول‌ها بهتر می‌شود. در مرحله بعد این محققان در آزمایش های درون‌زیستی
این نانومیله‌های طلا- مولکول‌های siRNA را مورد بررسی قرار خواهند داد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences
منتشر شده است.