وضعیت جهانی تحقیقات ایمنی فناوری‌نانو

اولین گزارش بررسی تحقیقات جهانی در زمینه ریسک‌های ایمنی، سلامت و زیست محیطی فناوری‌نانو به وسیله سازمان غذا و امور زراعی دولت انگلیس (Defra) منتشر شده است.

اولین گزارش بررسی تحقیقات جهانی در زمینه ریسک‌های ایمنی، سلامت و زیست محیطی
فناوری‌نانو به وسیله سازمان غذا و امور زراعی دولت انگلیس (Defra) منتشر شده
است.

این بررسی در چارچوب برنامه SAFENANO و توسط موسسه پزشکی حرفه‌ای در ادینبرو
انجام شده است. در چارچوب پروژه EMERGNANO، به طور کامل تحقیقاتی که در زمینه
ایمنی فناوری‌نانو در اقصی نقاط دنیا انجام می‌شوند، بررسی شده‌اند. مسائلی
مانند خطرات، انتشار نانوذرات، ارزیابی ریسک و تدوین مقررات در این حوزه، در
چارچوب در این بررسی و تجزیه تحلیل شده‌اند.

EMERGNANO بیش از ۶۷۰ پروژه در اقصی نقاط دنیا شناسایی کرده و بعد از ارزیابی
دقیق آنها بیش از ۲۶۰ پروژه مرتبط و منحصر به فرد تکمیل شده‌، درحال اتمام یا
در حال انجام را از سال ۲۰۰۴ شناسایی کرده است.

در گزارش نهایی به طور جامع لیست پروژه‌ها به همراه ارزیابی جزییات آنها ارائه
شده است.

EMERGNANO که در مدت زمان کوتاهی انجام شد، به طور کامل وضعیت تحقیقات جهانی
تکمیل شده و در حال انجام این حوزه را ارائه کرده است.

ارزیابی EMERGNANO نکات مهمی را در چهار زمینه موضوعی تعیین مشخصات، انتشار،
سم‌شناسی و سم‌شناسی زیست محیطی ارائه کرده است که عبارتند از:

• برای تعیین مشخصات و مواد مرجع، شناسایی مواد منتخب و حداقل ویژگی‌های تعیین
مشخصات، برای توسعه نانومواد مرجع برای سم‌شناسی و سایر تحقیقات در حال انجام
است.

• برای ارزیابی و کنترل انتشار، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فیلترهایی که در
سیستم‌های تصفیه هوا استفاده می‌شوند، برای از بین بردن نانوذرات معلق در هوا
بسیار اثربخش هستند.

• در زمینه سم‌شناسی، فقدان اطلاعات دقیق در زمینه نانوذرات و ماهیت ناهمگون
داده‌های منتشر شده در این زمینه، نیاز به بررسی دقیق‌تر خطرات ریوی این مواد
را شدیدتر می‌کند.

• در زمینه سم‌شناسی زیست‌محیطی، فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده‌اند، خطرات
نانوذرات در بدن حیوانات مهره‌دار و بی‌مهره را کاهش داده است.