همایش بررسی توسعه مسوولانه فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر سال جاری میلادی همایشی با عنوان NanoCap برگزار خواهد کرد. در این همایش نمایندگان این اتحادیه و سازمان‌های طرفدار محیط زیست دیدگاه‌های خود را در زمینه استفاده از فناوری‌نانو در محیط کار و محیط زیست ارائه خواهند کرد.


فناوری‌نانو از طریق بهبود محصولات و مواد موجود یا تولید محصولات
کاملا جدید، به
طور گسترده‌ای تمام ابعاد زندگی ما را در
بر می‌گیرد. این محصولات توسط کارگران شرکت‌های مختلف تولید و عرضه می‌شوند
.

 نانومواد از طریق تولید، استفاده و تجزیه آنها ممکن است وارد
محیط زیست یا بدن انسان شوند. این در حالی است که هنوز اثرات این مواد به
طور
دقیق مشخص نشده است
.

نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از نانومواد مضر و
خطرناک نیستند. اما هنوز تحقیقات این حوزه، نتایج اطمینان بخشی در زمینه اثرات این
مواد ارائه نکرده است تا از اتخاذ رویکرد محتاطانه در زمینه استفاده از این مواد
در محصولات مختلف اجتناب کرد
.

اتحادیه اروپا و سازمان‌های غیردولتی طرفدار محیط زیست،
بیانیه‌ای را طراحی و تدوین کرده و در قالب آن از صنایع و دولت‌های مختلف
خواسته‌اند تا به دنبال توسعه مسوولانه محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو باشند و در
این زمینه از مقیاس‌های احتیاطی جامع که مانع انتشار نانومواد مضر به محیط زیست و
انسان شوند، استفاده کنند
.

در این راستا این اتحادیه، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی
همایشی با عنوان
NanoCap برگزار خواهد کرد. در این همایش
نمایندگان اتحادیه اروپا و  سازمان‌های طرفدار محیط زیست
دیدگاه‌های خود را در زمینه استفاده از فناوری‌نانو در محیط کار و محیط زیست ارائه
خواهند کرد
.

همچنین در کارگاه‌های حاشیه این همایش، نمایندگان پارلمان
اروپا، صنعت، نمایندگانی ازکمیسیون اروپا، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، و
سایر جوامع علمی مرتبط در این زمینه، به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت
.

محور بحث‌های کارگاه‌ها، بررسی اولویت‌ها وگزینه‌های پیش روی
اتحادیه اروپا در زمینه توسعه مسوولانه فناوری‌نانو با توجه با استانداردهای
زیست‌محیطی و ایمنی محیط کاراست.