انتشار کتاب در مورد پوشش خبری فناوری‌نانو

انتشارات Palgrave Macmillan به‌‌تازگی کتابی را با عنوان «فناوری‌نانو، ریسک و ارتباطات» منتشر کرده است که در آن؛ پوشش خبری فناوری‌نانو توسط رسانه‌ها، بحث‌های سیاست‌گذاری، و ادراکات عمومی از این فناوری‌نانو، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

انتشارات Palgrave Macmillan به‌‌تازگی کتابی را با عنوان «فناوری‌نانو، ریسک و ارتباطات» (Nanotechnology, Risk and Communication) منتشر کرده است که در آن؛ پوشش خبری فناوری‌نانو توسط رسانه‌ها، بحث‌های سیاست‌گذاری، و ادراکات عمومی از این فناوری‌نانو، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

پرفسور اِستوارت آلن از دانشگاه Bournemouth و همکارانش در این کتاب تلاش کرده اند تا رویکرد رسانه‌ها در پوشش خبری توسعه فناوری‌نانو را ارائه کنند.

پرفسور آلن و همکاران وی از دانشگاه‌های Plymouth و West of England از کشور انگلیس، و دانشگاه موناش استرالیا، دریافتند که باید عامه مردم در روندهای داستان‌های علمی مشارکت داشته و در این راستا بر مدیریت ریسک آنها باید تمرکز داشت.

نویسندگان کتاب پیشنهاد می‌کنند که آگاهی محققان از ماهیت بسیار متغیر و عملکردهای روزانه رسانه‌ها، مزایای بسیار زیادی برای آنها در بردارد. در این مرحله از فرایند توسعه فناوری‌نانو، رسانه‌ها تمایل دارند بیشتر داستان‌های علمی، ارائه تصاویری از نانوربات‌ها و زیردریایی‌های نانویی را مطرح کنند.

این کتاب بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعه‌ای استوار است که توسط کمیته تحقیقات اجتماعی و اقتصادی انگلیس (ESRC) انجام شده است. تیم تحقیقاتی پرفسورآلن با نویسندگان مجلات علمی که در زمینه فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند، مصاحبه کرده و اطلاعات مورد نظر را جمع‌آوری کرده است.

نویسندگان کتاب قصد داشتند تا نحوه‌ی انتشار اخبار مربوط به فناوری‌نانو را طی سالیان گذشته جمع‌آوری کنند.