فناوری نانو در پروتئین: پروتکل ها، تجهیزات و کاربردها

عنوان: Protein Nanotechnology: Protocols, Instrumentation, and Applications
ویراستار: Tuan Vo-Dinh
شماره‌ی شابک: ۱۵۸۸۲۹۳۱۰۶
تعداد صفحات: ۴۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: Humana Press
قیمت: ۱۰۲ دلار

عنوان: Protein Nanotechnology: Protocols, Instrumentation, and Applications
ویراستار: Tuan Vo-Dinh
شماره‌ی شابک: ۱۵۸۸۲۹۳۱۰۶
تعداد صفحات: ۴۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: Humana Press
قیمت: ۱۰۲ دلار
 

این کتاب به وسیله ی متخصصان پیشتاز در حوزه ی نانوزیست فناوری نوشته شده و بیشتر
پیشرفت های جدید در زمینه ی تجهیزات و روشهای نانوزیست فناوری به همراه کاربردهای
آنها در ژنتیک و پروتئین را به طور جامع و گستردهای پوشش میدهد. فصلهای مختلف
این کتاب، روشهای مختلف و گسترده ای در ارتباط با کارکرد پروتئین ها و ساختارهای
نانومقیاس را شرح داده است که شامل سیستم های نانوساختار، نانومواد، نانولوله های
کربنی، نانوسیم ها، نانوحسگرهای نوری و نانوالکترودها میشود.
در این کتاب نویسندگان از کشورهای مختلف، ابتدا مطالب خود را با یک مرور کلی
شروع و روشها، پروتکل ها، تجهیزات و کاربردها را شرح داده و در ادامه منابع ی را
برای اطلاعات بیشتر، معرفی کردهاند. سرفصلهای این کتاب عبارتند از: نانومواد در
سیستمهای انتقال دارو برای ترمیم بافتها؛ مطالعه ی ریزحوزه های سه بعدی پروتئینها
با استفاده از اسپکتروسکوپی فلوئورسانس؛ مهندسی زیستی و مشخصه یابی چیدمانهای
DNA- پروتئین شناور بر روی غشاهای پایه و میکروسکوپ روبشی میدان نزدیک برای
آنالیز زیستی با قدرت تفکیک نانومتری میشود.
این کتاب مرجع مناسبی برای مخاطبانی است که به دنبال تحقیق، یادگیری و تدریس
کاربردهای فناوری نانو در ژنتیک، پروتئین، مهندسی زیستی و پزشکی هستند.
فهرست مطالب
۱- فناوری نانو پروتئین: مرز جدید در علوم زیستی؛
۲- سینتیک و مکانیزم تبلور پروتئین در مقیاس مولکولی؛
۳- سیستمهای نانوساختار برای مواد زیستی؛
۴- نانومواد سیستمهای انتقال دارو برای ترمیم بافت؛
۵- فناوری نانو با پروتئین لایه ی S؛
۶- خم کردن پروتئینهای رشتههای با ساختار β و پپتیده ای خودآرا؛
۷- استفاده از روشهای NMR برای شناسایی معرفها و استفاده از آنها برای توسعه ی
نانوحسگرهای مستحکم؛
۸- مطالعه ی ریزحوزه های سه بعدی پروتئینهای نانومقیاس با استفاده از اسپکتروسکوپی
فلوئورسانس؛
۹- استفاده از نانولوله های کربنی و نانوسیم ها در شناسایی مولکولهای زیستی؛
۱۰- سیستمهای نانولوله ی کربنی برای برقراری ارتباط با آنزیم ها.