هدف‌گیری و کشتن سلول‌های سرطان سینه توسط نانوذرات دوقلو

داروهایی که در مدت شیمی‌درمانی تجویز می‌شوند، می‌توانند اثرات جانبی بدی بدنبال داشته باشند. این اثرات جانبی بدین علت روی می‌دهد که داروهای وارد شده به بدن، همان‌گونه که سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهد، به سلول‌های سالم نیز آسیب می‌رسانند. اکنون شیمی‌دان‌های دانشگاه براون، نانوذره‌ای دوقلو را ابداع کرده‌اند که بطور خاص سلول سرطانی Her-2-positive که یک سلول بدخیم بوده و حدود ۳۰% از بیماران سرطان سینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد هدف قرار می‌دهد.

داروهایی که در مدت شیمی‌درمانی تجویز می‌شوند، می‌توانند اثرات جانبی بدی بدنبال
داشته باشند. این اثرات جانبی بدین علت روی می‌دهد که داروهای وارد شده به بدن،
همان‌گونه که سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهد، به سلول‌های سالم نیز آسیب می‌رسانند.
اکنون شیمی‌دان‌های دانشگاه براون، نانوذره‌ای دوقلو را ابداع کرده‌اند که بطور خاص
سلول سرطانی Her-2-positive که یک سلول بدخیم بوده و حدود ۳۰% از بیماران سرطان
سینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد هدف قرار می‌دهد.

این پژوهشگران با اتصال یک نانوذره طلا به یک نانوذره اکسید آهن، نانوذره‌ای
دوقلو را ساخته‌اند. آنها در یک طرف یک پروتئین پادتن مصنوعی به نانوذره اکسید
آهن اتصال دادند. در سوی دیگر نیز به نانوذره طلا، سیس‌پلاتین را متصل نمودند.
ظاهر این نانوترکیب همانند یک دمبل کشیده شده است.

در این حالت نانوذره اکسیدآهن همانند GPS عمل نموده و مشابه یک موشک هدایت
شونده درون سلول سرطان سینه Her-2 جای می‌گیرد. پادتن متصل‌شده، از آن جهت حائز
اهمیت است که با پادژن- پروتئینی که بر روی سطح سلول بدخیم واقع شده است- پیوند
برقرار می‌نماید. از سوی دیگر، زمانی که پادتن و پاد‌ژن به یکدیگر متصل می‌شوند،
خودروی نانوذره‌ای بر روی سلول سرطانی لنگر می‌اندازد. در این هنگام، خودرو
مسافر خود- سیس‌پلاتین- را درون سلول بدخیم پیاده می‌کند.

گروه پژوهشی براون در حرکتی ماهرانه برای پیوند دادن نانوذرات طلا با سیس‌پلاتین،
از پیوند کووالانسی حساس به pH استفاده نمودند تا اطمینان حاصل نمایند که دارو
در داخل بدن رها نشده بلکه تا زمان آزاد شدن در درون سلول بدخیم، اتصال خود را
با نانوذره حفظ کرده است.

در آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه، ترکیب طلا- نانوذره آهن به طور موفقیت
آمیز، سلول های سرطانی را هدف قرار داده و داروهای ضد سرطانی درون سلول های
بدخیم وارد نمود و در ۸۰% از موارد، این سلول ها را از بین برد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Journal of the American Chemical Society منتشر شده‌است.