هموارکردن راه پیشگیری از سرطان توسط نانوذرات

شاید بهترین راه برای حمله به سرطان، جلوگیری از پیشرفت در رشد آن در اولین نقطه ‌است. بر اساس پژوهشی که اخیرا توسط پژوهشگران دانشگاه ویسکونسین- مادیسون به رهبری دکتر حسن مختار منتشر شده‌است ممکن است نانوذرات قادر باشند که پیشگیری شیمیایی از سرطان را به واقعیت تبدیل نمایند.

شاید بهترین راه برای حمله به سرطان، جلوگیری از پیشرفت در رشد آن در اولین
نقطه ‌است. بر اساس پژوهشی که اخیرا توسط پژوهشگران دانشگاه ویسکونسین- مادیسون
به رهبری دکتر حسن مختار منتشر شده‌است ممکن است نانوذرات قادر باشند که
پیشگیری شیمیایی از سرطان را به واقعیت تبدیل نمایند.

پژوهشگران با استفاده از نانوذراتی که از پلیمر زیست‌سازگار ساخته‌شده است
‌توانستند یک نوع مولکول از چای سبز را کپسوله نمایند. این مولکول موجب آغاز
مرگ سلولی شده و از تشکیل رگ های خونی جلوگیری می‌نماید. این دو عمل بیوشیمیایی
می‌توانند از سرطان جلوگیری نماید.

یکی از مسایل مهم در پیشگیری شیمیایی – به معنای استفاده از مولکول‌های
بیولوژیکی فعال برای عقیم نمودن سرطان قبل از اینکه پایگاه ثابتی در بدن ایجاد
نماید- این است که هر یک از مواد و عوامل، به میزان بسیار زیادی ایمن باشند.
زیرا شخصی که در معرض سرطان است نیازمند آن است که عامل پیشگیری‌کننده شیمیایی
را بر مبنای صحیح و برای طولانی مدت مورد استفاده قرار دهد. به علت این نیاز
است که بسیاری از پزوهشگران مولکول‌هایی که از طبیعت برای فعالیت در پیشگیری
شیمیایی از سرطان به‌دست می‌آیند، را زیر نظر قرار داده‌اند. یکی از این مولکول‌ها
اپیگالوکاتچین-۳-گالات (EGCG) است که در چای سبز وجود دارد و قابلیت پیشگیری
شیمیایی آن در بسیاری از مطالعات آمایشگاهی و درون بافتی به اثبات رسیده‌است.
اما بدن، این مولکول را به سرعت تخریب می‌کند که موجب محدود‌‌شدن اثرات بالینی
آن می‌گردد.

گروه پژوهشی دانشگاه ویسکونسین این مشکل را با استفاده از نانوذرات حل نموده‌اند.
زمانیکه این پژوهشگران EGCG را درون این نانوذرات پلیمری زیست‌سازگار قرار
دادند، فعالیت آن را در ممانعت از تشکیل سرطان بیش از ده برابر تقویت کردند.
سایر مشاهدات نیز نشان می‌دهد که این افزایش فعالیت، ناشی از افزایش قابل توجه
نیمه‌عمر EGCG در بدن می‌باشد.

نتایج این تحقیق تحت عنوان «درآمدی بر پیشگیری نانوشیمیایی به عنوان رویکردی
جدید در سرطان: اثبات مبانی با استفاده از پلی فنل اپیگالوکاتچین-۳-گالات چای
سبز» در مجله‌ی Cancer Research منتشر شده‌است.