فناوری‌نانو در انگلیس

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به تازگی گزارش با عنوان « فناوری‌نانو در انگلیس: برنامه‌ها، شبکه‌ها، تامین مالی، گروه‌های تحقیقاتی و شرکت‌ها» منتشر کرده است.

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به تازگی گزارش با عنوان «
فناوری‌نانو در انگلیس: برنامه‌ها، شبکه‌ها، تامین مالی، گروه‌های تحقیقاتی و
شرکت‌ها» منتشر کرده است.

کشور انگلیس اولین کشوری است که پیشگامی فناوری‌نانوی خود را توسط وزارت تجارت
و صنعت (DTI) و با عنوان پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NION) در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد.
بعد از آن در سال ۱۹۸۸، دولت این کشور برنامه ۴ ساله‌ی خود را در زمینه علم و
فناوری‌نانو ارائه نمود.

از آن زمان این کشور در این حوزه گسترده شروع به سرمایه‌گذاری کرده و در حال
حاضر از پیشگامان جهانی این حوزه به شمار می‌رود.

این کشور هنوز جایگاه درخشان خود را در حوزه علم و فناوری‌نانو حفظ کرده و
تحقیقات گسترده‌ای در شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی این کشور در این زمینه در حال
انجام است.

در حال حاضر فعالیت‌های ملی این کشور در زمینه فناوری‌نانو از طریق شبکه انتقال
دانش (KTN) و کمیته راهبرد فناوری، هماهنگ می‌شود. این دو نهاد با همکاری
یکدیگر در حال تدوین راهبرد جدید انگلیس در حوزه فناوری‌نانو هستند.

این گزارش ۹۹ صفحه‌ای به طور مبسوط شرکت‌ها، محققان، مجموعه‌های دولتی، شبکه‌ها
و برنامه‌های تامین مالی در انگلیس را پوشش داده است.

برخی از موضوع‌های کلیدی این گزراش عبارتند از:

مقدمه؛ فناوری‌نانو در اروپا؛ فناوری‌نانو در کشورها حوزه اقیانوس آرام
(“Asia-Pacific”)؛ فناوری‌نانو در آمریکای شمالی؛ فناوری‌نانو در آمریکای جنوبی و
مرکزی؛ فناوری‌نانو در خاورمیانه و آفریقا؛ تجاری‌سازی فناوری‌نانو؛ ساختار
صنعت؛ چالش‌های کلیدی؛ روندها و پیش‌ران‌های بازار؛ انگلیس؛ مجموعه‌های دولتی؛
مراکز تحقیقاتی؛ شبکه‌ها؛ دانشگاه‌ها؛ و شرکت‌ها.