همایش مزایای زیست‌محیطی بالقوه فناوری‌نانو

کارگروه نانومواد تولیدی(ENV) سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به همراه کارگروه فناوری‌نانوی (STI) این سازمان، در حال سازماندهی «همایش مزایای زیست‌محیطی بالقوه فناوری‌نانو: بهبود رشد ایمنِ مبتنی بر نوآوری» هستند. این همایش در روزهای ۱۵ تا ۱۷ جولای سال جاری میلادی در پاریس برگزار خواهد شد.

کارگروه نانومواد تولیدی(ENV) سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به همراه کارگروه فناوری‌نانوی (STI) این سازمان، در حال سازماندهی «همایش مزایای زیست‌محیطی بالقوه فناوری‌نانو: بهبود رشد ایمنِ مبتنی بر نوآوری» هستند. این همایش در روزهای ۱۵ تا ۱۷ جولای سال جاری میلادی در پاریس برگزار خواهد شد.

راهکارهای افزایش مزایای فناوری‌نانو به همراه تضمین ایمنی زیست محیطی و سلامت نانومواد، از موضوعات مهمی است که مورد توجه سازمان‌ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. کارشناسان جهت بهره‌برداری از فرصت‌های فناوری‌نانو، به دنبال اتخاذ راهبرد « برد- برد» هستند تا در عین حفظ سلامت انسان و محیط زیست از فناوری‌نانو در توسعه اقتصادی کشورها نیز استفاده کنند.

در این راستا هدف کلی همایش OECD، تسریع تلاش‌های فعلی برای بهبود رشد نوآوری محور و پایدار در حوزه فناوری‌نانو است.

همایش مذکور، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری‌نانو را در راستای مزایای بالقوه محیط زیست پوشش می‌دهد. هدف این همایش استفاده از تجارب بین‌المللی و شناسایی روش‌هایی برای بهبود سیاست‌گذاری در زمینه ارتقای تاثیر فناوری‌نانو در توسعه اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت کشورها است.

بنابراین در این همایش وضعیت زیست محیطی نوآوری‌های حوزه فناوری‌نانو، با هدف تشویق توسعه فناوری‌هایی که می‌توانند منجر به حفظ محیط زیست شده و مانع پیامدهای ناخواسته نانومواد شوند، بررسی می‌شود.

موضوع‌های این همایش در ۴ حوزه کلیدی طبقه‌بندی شده است که عبارتند از:

کاهش آلودگی؛

تولید تمیزتر؛

سایر مزایا مانند احیای محیط زیست؛ و

پیش‌ران‌های اجتماعی مختلف مانند نوآوری‌های سیاست‌گذاری و پیشگامی‌ سازمان‌های مردم نهاد و کسب و کارها.

همچنین موضوعات مطالعات موردی این همایش نیز عبارتند از:

تولید، ذخیره و تبدیل انرژی؛
کاتالیست؛
تولید تمیزتر؛
تصفیه آب؛
احیای محیط زیست؛
پایش محیط زیست؛ و
شیمی سبز- سنتز و پردازش مواد شیمیایی.