ترکیب نانوذرات با زهر عقرب برای درمان سرطان

محققان دانشگاه واشنگتن متوجه شده‌اند که با ترکیب نانوذرات و یکی از اجزاء زهر عقرب که قبلاً برای درمان سرطاان مغز روی آن تحقیق شده است؛ می‌توان تا ۹۸ درصد سلول‌های سرطانی را از بین برد.

محققان دانشگاه واشنگتن متوجه شده‌اند که با ترکیب
نانوذرات و یکی از اجزاء زهر عقرب که قبلاً برای درمان سرطاان مغز روی آن
تحقیق شده است؛ می‌توان تا ۹۸ درصد سلول‌های سرطانی را از بین برد.

بیش از یک دهه است که دانشمندان به دنبال استفاده از کلروتوکسین، یک پپتید
کوچک که از زهر عقرب استخراج می‌شود، برای هدف‌گیری و درمان سلول‌های
سرطانی می‌باشند. کلروتوکسین به یک پروتئین سطحی که بوسیله تعداد زیادی از
تومورها ازجمله سرطان مغز آوراکسپرس (overexpress) می‌شود؛ متصل می‌شود.

این گروه تحقیقاتی به رهبری میکین زانگ، کلروتوکسین را
با نانوذرات اکسید آهن ترکیب کرده است. این نانوذرات در رزنانس مغناطیسی و
تصویر برداری نوری، فلورسانت هستند. این محققان عملکرد کلروتوکسین هنگامی
که به این نانوذرات متصل می‌شوند، را بررسی کرده و متوجه شده‌اند که ترکیب
حاصله در مقایسه با کلروتوکسین به تنهایی اثر درمان را دو برابر می‌کند.
افزودن این نانوذرات درمان را بهبود می‌دهد، زیرا با افزودن ‌آنها این
نانوترکیب در بدن دوام بیشتری داشته و بنابراین شانس بیشتری برای رسیدن به
سلول‌های سرطانی دارد. دلیل دیگر افزایش اثر درمان، این است که مولکول‌های
درمان‌کننده اطرا ف هر کدام از این نانوذرات جمع می‌شوند.

این محققان در این زمینه، با استفاده از سلول‌های سرطانی مغز موش مجموعه‌ای
از آزمایش‌ها انجام داده‌اند. نتایج تصویر برداری نشان می‌دهند که سلول‌های
حاوی ترکیب نانوذرات و کلروتوکسین قادر به کشیده شدن و تکثیر یافتن نیستند،
در حالی که سلول‌های حاوی نانوذرات یا کلروتوکسین به تنهایی، می‌توانند
کشیده شوند و تکثیر یابند. این نشان می‌دهد که این نانوترکیب، دستگاه روی
سطح سلول که اجازه می‌دهد تا سلول تغییر شکل یابد؛ را از کار می‌اندازد.

این محققان نتایج خود را در مجله Small منتشر کرده‌اند.