تولید الکترون با کامپوزیتی متشکل از نانولوله‌های کربنی

محققان مؤسسه‌ی فناوری پیشرفته دانشگاه سوری(ATI) و دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه ترینتی دوبلین، موفق به تولید کامپوزیتی متشکل از نانولوله‌های کربنی و یک ماده‌ی پلیمری شده‌اند که می‌تواند به‌عنوان یک منبع تولید الکترون عمل کند.

نانولوله‌های کربنی به‌صورت صفحاتی از اتم‌های کربن با قطر چند میلیاردم متر انباشته می‌شوند. نتایج این تحقیق ـ که به‌تازگی در مقاله‌ای تحت عنوان «نانوکامپوزیت‌های متشکل از پلیمر و نانولوله‌ی کربنی برای استفاده در کاتدهای تولید ‌کننده‌ی الکترون» در مجله‌ی Small به چاپ رسیده‌است ـ نشان می‌دهد که با افزودن فقط یک درصد از نانولوله‌های کربنی به یک پلیمر انحلال‌پذیر در آب، قابلیتی مشابه یک ماده‌ی پلیمری حاوی ۱۰ درصد ماده‌ی افزودنی به دست می‌آید. با کنترل غلظت نانولوله‌ها امکان انتشار مؤثر الکترون‌ها از سطح کامپوزیت با اتلاف ناچیز ماده وجود دارد. با انتخاب مناسب پلیمر و آماده‌سازی شیمیایی نانولوله‌ها، امکان تولید وسایل الکترونیکی مبتنى بر نانولوله‌های کربنی و دارای مساحت زیاد شامل قطعات الکترونیکی شفاف مورد استفاده بر روی پلاستیک، وجود دارد.

دکتر دیوید کری، سرپرست گروه تحقیقاتی سوری، در این زمینه می‌گوید: «بهره‌برداری موفق ما از وسایل الکترونیکی مبتنى بر نانولوله‌های کربنی برای فناوری نمایشگر، حاکی از اهمیت این تحقیق مشترک و چندرشته‌ای است. کار تحقیقاتی انجام‌شده در سوری و دوبلین نشان می‌دهد که چگونه تغییرات ایجادشده در مقیاس نانو می‌تواند خواص مواد در مقیاس بزرگ‌تر را تحت تأثیر قرار داده، منجر به استفاده از این تغییرات در وسایل الکترونیکی با مساحت زیاد شود».

پروفسور راوی سیلوا، مدیر مؤسسه‌ی فناوری پیشرفته، در این زمینه می‌گوید: «این نوع از تحقیقات که علم نانو را به مهندسی می‌آورد چیزی است که می‌تواند در بسیاری از کاربردهای عملی ـ که شدیداً به منبع تولید الکترون پرشدت نیاز دارند ـ استفاده شود. مؤسسه‌ی فناوری پیشرفته(ATI) دارای کارشناسان خبره‌ای در این زمینه است که این موضوع می‌تواند منجر به یافتن کاربردهای جدیدی برای نانولوله‌های کربنی شود».