استفاده از فناوری‌نانو در بهبود ابزارهای ترموالکتریکی

ابزارهای ترموالکتریک قادرند تا حرارت را به الکتریسیته و بالعکس تبدیل کنند. اخیراً جمعی از محققان دانشگاه ویسکانسین – مادیسون با استفاده از فناوری‌نانو و مواد سیلیکونی به روش جدیدی برای بهبود و ارتقای این ابزارها دست یافته‌اند. این دانشمندان با استفاده از سیلیکون، موفق به ساخت اتصالات ناهمسان متشکل از ابرشبکه‌های نازک و متناوب شده، به کمک آن توانستند مشکل مدولاسیون میدان الکتریکی تأثیرگذار بر حرکت بارهای الکتریکی(که به سختی قابل تغییر است ) را حل کنند.

ابزارهای ترموالکتریک قادرند تا حرارت را به الکتریسیته و بالعکس تبدیل کنند. اخیراً جمعی از محققان دانشگاه ویسکانسین – مادیسون با استفاده از فناوری‌نانو و مواد سیلیکونی به روش جدیدی برای بهبود و ارتقای این ابزارها دست یافته‌اند. این دانشمندان با استفاده از سیلیکون، موفق به ساخت اتصالات ناهمسان متشکل از ابرشبکه‌های نازک و متناوب شده، به کمک آن توانستند مشکل مدولاسیون میدان الکتریکی تأثیرگذار بر حرکت بارهای الکتریکی(که به سختی قابل تغییر است ) را حل کنند. آنها برای تحقق این منظور یک نانوغشای سیلیکونی را به‌صورت نوارهای نانومتری برش زدند و به این ترتیب کشش‌هایی موضعی در این سیلیکون ایجاد کردند که موجب تغییر متناوب میدان الکتریکی در این نوارها می‌شد.

این ابرشبکه‌های سیلیکونی که به‌راحتی ساخته می‌شوند، مدولاسیون بهتری نسبت به دیگر اتصالات مشابه ناهمسان دارند و موجب بهبود خاصیت ترموالکتریک سیلیکون در دمای اتاق و بالاتر از آن می‌شوند. به عقیده‌ی این محققان از این شیوه می‌توان در هر نوع نانوغشای نیم‌رسانایی استفاده کرد. گفتنی است یافته‌های این محققان در شماره‌ی ۲۴ مارس نشریه‌ی ACS Nano به چاپ رسیده‌است.