ساخت تراشه‌های رایانه‌ای سریع

محققان دانشگاه اوهایو با ابداع روشی راهی را برای تولید سریع و انبوه تراشه‌های رایانه‌ای با استفاده از صفحات گرافنی یافته‌اند. آنها امیدوارند با استفاده از این روش بتوان در آینده انواع جدیدی از ابزارهای الکترونیکی را تولید نمود.