میکروسکپی مغناطیسی نانوساختارها

عنوان: Magnetic Microscopy of Nanostructures
ویراستار (ها) : H. Hopster, H. P. Oepen
شماره‌ی شابک: ۳۵۴۰۴۰۱۸۶۵
تعداد صفحات: ۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
انتشارات: Springer
قیمت: ۱۰۴ دلار

عنوان: Magnetic Microscopy of Nanostructures
ویراستار (ها) : H. Hopster, H. P. Oepen
شماره‌ی شابک: ۳۵۴۰۴۰۱۸۶۵
تعداد صفحات: ۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
انتشارات: Springer
قیمت: ۱۰۴ دلار
 

این کتاب در برگیرنده‌ی مجموعه‌ی جامعی از مقالات مروری است که روش‌های جدید
میکروسکپی برای تصویربرداری مغناطیسی ساختارها در مقیاس نانو را توضیح می‌دهد.
این کتاب به‌وسیله‌ی دانشمندان پیشتاز و برجسته در این زمینه نوشته شده و روش‌های
بر پایه سینکروتون، الکترون قطبیده اسپین و پروب روبشی را شامل می‌شود. در تمام
فصل‌های کتاب، ابتدا مقدمه‌ی خیلی خوبی از محبث مربوط ارائه گردیده، سپس به
جزئیات آزمایش و مثال‌های کاربردی بسیاری در مورد آن، اشاره شده‌‌است.
این کتاب از مجموعه کتاب‌های چاپ‌‌شده به‌وسیله‌ی انتشارات Springer در زمینه‌ی
علوم و فناوری نانو بوده و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کسانی که به‌‌تازگی
وارد این مباحث شده‌اند، مرجع بسیار مناسبی است؛ به‌طوری که می‌توانند به‌‌راحتی
و سریعاً تمام اطلاعات مهم و مورد نیاز خود را در این کتاب پیدا کنند.
برای دریافت فایل الکترونیکی این کتاب با ایمیل narco.ir@ infoمکاتبه نمایید.